Darba samaksas aprēķins (lønnsslipp)

Izmaksājot darba samaksu (algu), darba devējam ir pienākums izsniegt darba samaksas aprēķinu jeb algas lapiņu (lønnsslipp). Algas lapiņā ir informācija par bruto algu (nostrādāto stundu skaitu, virsstundām, u.c.), atvilktajiem nodokļiem, kā arī uzkrāto atvaļinājuma naudu.

!!! Šis ir ļoti svarīgs dokuments, kas apliecina, cik lielā apmērā ir samaksāti nodokļi.

Vairāk – Skatteetaten.

Sistēmā Altinn var pārliecināties, kādu informāciju darba devējs ir sniedzis par darba ņēmēju Nodokļu dienestam (Skatteetaten), Nodarbinātības dienestam (NAV) un Centrālajam statistikas birojam (Statistisk sentralbyrå). Proti, var redzēt informāciju arī par darba devēja ziņoto (nomaksāto) nodokļu apmēru, skatīt šeit.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: