EVAK karte

Ja Jūs uz Norvēģiju dodaties:

  • atpūtas vai tūrisma braucienā;
  • komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;
  • meklēt darbu;
  • studēt vai mācību praksē,

tad Jums ir nepieciešama Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK). Tā ir visām ES un EEZ dalībvalstīm (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

EVAK karte ir bezmaksas un to izsniedz Nacionālajā veselības dienestā (Latvijā).

Visu par kartes pieteikšanu, saņemšanu, skaidrojumus, kas ir neatliekamā un nepieciešamā veselības aprūpe, ko darīt, ja EVAK nav un citu attiecīgu informāciju varat iegūt Nacionālā veselības dienesta mājas lapā.

Papildus EVAK ieteicams veikt arī ceļojumu brīvprātīgo veselības apdrošināšanu. Tas tādēļ, ka EVAK neparedz repatriācijas izdevumu segšanu.

Informācija par EVAK Eiropas Komisijas mājas lapā.

!!! Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacientu iemaksa (vai daļa no rēķina summas) tādā apmērā, kādā tā būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Pacienta iemaksa netiek atlīdzināta.

Vairāk – Pacientu iemaksas

Ja Jūs Norvēģijā strādājat vai dzīvojat, tad informācija par veselības apdrošināšanu šeit.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: