Iedzīvotāju reģistrs (folkeregisteret)

Par iedzīvotāju reģistru Norvēģijā atbildīgs ir Nodokļu dienests (Skatteetaten).

Šajā reģistrā ir pamatinformācija par visiem Norvēģijas iedzīvotājiem. Reģistrs satur informāciju par dzimšanas datiem, vārdu, uzvārdu, paternitāti, vecāku atbildību, dzīvesvietu un tās maiņu (t.s. deklarētā dzīvesvietas adrese), civilstāvokli, miršanas datiem, vārda un uzvārda maiņu, pilsonību.

Informāciju iedzīvotāju reģistrā izmanto:

  • nodokļu pārvaldes iestādes (sūta ienākumu deklarācijas (skattemelding), rēķinus par nesamaksātajiem nodokļiem, informāciju par pārmaksāto nodokļu atmaksāšanu (skatteoppgjør),
  • iestādes, kas atbildīgas par vēlēšanām,
  • citas valsts pārvaldes iestādes, piemēram, Norvēģijas darba un labklājības dienests  (Arbeids- og velferdsetaten – NAV),
  • centrālais statistikas birojs (Statistisk sentralbyrå – SSB),
  • bankas (kartes un PIN kodi tiek sūti uz deklarēto dzīvesvietas adresi ),
  • apdrošināšanas kompānijas nosūta informāciju un līgumus uz deklarēto dzīvesvietas adresi,
  • kompānijas, kas apkalpo maksas ceļus (rēķinus un brikke sūta uz deklarēto dzīvesvietas adresi),
  • darba devēji,
  • u.c.

Norvēģijā ļoti būtiska nozīme ir deklarētajai dzīves vietas adresei, un parasti netiek veidota divu adrešu sistēma kā Latvijā (deklarētā dzīvesvietas adrese un faktiskā dzīvesvietas adrese). Valstij uzrādītā dzīvesvietas adrese ir adrese, kur persona ir sasniedzama valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām organizācijām un uzņēmumiem. Principā, gandrīz visas iestādes un organizācijas, ar kurām parasti komunicē ikdienā, izmanto iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju.

Ja tiek mainīta dzīvesvieta, par to jāpaziņo Skatteetaten, un līdz ar to šī jaunā informācija būs zināma arī citām attiecīgajām iestādēm un organizācijām. Vairāk par dzīvesvietas deklarēšanu šeit.

Precīza informācija iedzīvotāju reģistrā ir priekšnoteikums tam, lai persona saņemtu korektu informāciju no valsts pārvaldes iestādēm, un, lai tiktu ievērotas personas tiesības.

Par informācijas aktualizēšanu jārūpējas pašam, tas ir personas pienākums, jo īpaši gadījumos, ja kādas no izmaiņām nenotiek ar Norvēģijas varas iestāžu ziņu.

Bieži ir problēmas, ja persona Norvēģijā vairs nedzīvo un par to valstij nav paziņots (nav paziņots par pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, vai citu valsti).

Ja iedzīvotāju reģistrā informācija nav aktualizēta, visbiežāk var rasties neskaidrības ar nodokļiem un sociālajiem pabalstiem.

Informācija par iedzīvotāju reģistru norvēģu valodā vai angļu valodā.

Likums par iedzīvotāju reģistru – Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: