Informācija Latvijas nepilsoņiem

2006.gada 23.janvārī stājās spēkā direktīva 2003/109/EK par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

2006.gada 22.jūnijā pieņemts likums “Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā”, kas ievieš jaunu statusu – Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā.

Saskaņā ar likumu, par trešās valsts pilsoņiem tiek uzskatītas personas, kas nav Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi. Saskaņā ar šo definīciju par trešās valsts pilsoņiem tiek uzskatīti arī Latvijas nepilsoņi.

Vairāk – Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Par uzturēšanās atļaujas iegūšanu – Norvēģijas imigrācijas dienesta (Utlendingsdirektoratet – UDI) mājas lapā norvēģu valodā vai angļu valodā.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: