Latvijā iegūtas izglītības atzīšana – NOKUT

Lai strādātu un mācītos Norvēģijā, bieži ir nepieciešams attiecīgi atzīt ārzemēs (turpmāk – Latvijā) iegūtu izglītību.

Tātad, Latvijā iegūtas izglītības atzīšana nepieciešama, lai turpinātu studijas Norvēģijā, kā arī, lai darba devēji būtu pārliecināti, ka Latvijā iegūta izglītība atbilst tām kompetencēm, kas nepieciešamas attiecīgajā amatā.

Neesmu gan novērojusi, ka darba devēju vidū būtu izplatīta prakse lūgt attiecīgo apliecinājumu. Taču ir profesijas, piemēram, ārsts un skolotājs, kur nepieciešama speciāla Latvijā iegūtas izglītības atzīšana, kas pakļauta citiem noteikumiem. Vairāk – Lovregulerte yrker.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga), latviski – Nacionālā izglītības kvalitātes aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministrijai (Kunnskapsdepartementet) pakļauta valsts iestāde, kuras viens no uzdevumiem ir atzīt ārzemēs (Latvijā) iegūtu izglītību.

NOKUT kompetencē ir atzīt:

  • ārzemēs iegūtu augstāko izglītību,
  • ārzemēs iegūtu profesionālo izglītību,
  • ārzemēs iegūtu amatu/ arodu.

No pieredzes varu minēt, ka process ilgst vairākus mēnešus. Manā gadījumā augstākās izglītības atzīšana ilga četrus mēnešus.

Ja process ir bijis veiksmīgs (parasti tā ir), tad tiek izsniegts attiecīgs apliecinājums.

Visa informācija par minētās izglītības atzīšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, u.c. attiecīgu informāciju – NOKUT.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: