Mājokļa iegāde

Mākleri

Norvēģijā mājokļa iegādes process ir ļoti regulēts un noteikts likumdošanā, un mājokļi gandrīz vienmēr tiek tirgoti ar mākleru pakalpojumu palīdzību.

Tas, kas mājokļi jātirgo  ar mākleru starpniecību nav nekur noteikts, tomēr Norvēģijā ir “tradīcija” tos tirgot “tikai” ar mākleru starpniecību.

Māklers palīdzēs gan nopirkt, gan pārdot nekustamo īpašumu – nodrošinās, lai process norit likumīgi un droši, sagatavos nekustamā īpašuma prezentācijas materiālus, koordinēs solīšanas gaitu, sagatavos attiecīgos dokumentus, sniegs konsultācijas un padomus, u.c.

Likums par mākleru pakalpojumiem (starpniecību) nekustamo īpašumu tirgošanā – Lov om eiendomsmegling.

Mājokļa apskate (visning) un solīšanas process (budgiving)

Parasti visi mājokļu pārdošanas sludinājumi tiek ievietoti Norvēģijas lielākajā un populārākajā “sludinājumu dēlī” – Finn.

Sludinājumā parasti norādīts laiks, kad iespējams mājokli apskatīt (visning) un attiecīgi uzdot jautājumus māklerim.

Apskates laikā parasti var sākt piedalīties solīšanā, tā piesakot sevi kā potenciālo pircēju. !!! Šis solis jāapsver nopietni, jo, ja solītā summa izrādās visaugstākā, tad mājoklis ir jāpērk un nav iespējas atteikties. Ja tomēr atsakās, jāmaksā soda naudas līdz pat vairāku simtu tūkstošu kronu apmērā.

Pirms mākleris pieņem cenas piedāvājumu, jāaizpilda noteiktas veidlapas un jāuzrāda attiecīgi dokumenti (personu apliecinošs dokuments, apliecinājums no bankas par attiecīga finansējuma piešķiršanu).

Solīšanu var veikt arī elektroniski. Par to, parasti, ir norāde sludinājumā.

Solīšanai tiek dots noteikts laika periods, parasti līdz pl. 12.00 nākamajā dienā pēc pēdējās oficiālās (sludinājumā norādītā) mājokļa apskates (visning).

Informāciju par katru saņemto cenas piedāvājumu un informāciju par mājokļa pārdošanas summu, mājokļa potenciālie pircēji un interesenti saņem īsziņas veidā (potenciālie pircēji – tie, kuri piedalās solīšanā, interesenti – tie, kuri seko līdzi procesam, bet nepiedalās solīšanā). Savu interesi par pārdodamo mājokli var pieteikt elektroniski, sludinājumā pasūtot attiecīgā mājokļa katalogu,  un parasti, līdz ar to piekrītot saņemt aktuālo informāciju par solīšanu, bet tas nekādas saistības nerada.

Mājokļa iegādes process Norvēģijā nav vienkāršs, tāpēc, pirms piedalīties solīšanā, it īpaši, ja nav pieredzes un atbalsts, ieteicams par procesu izzināt pie māklera.

Patērātāju ombuda (Forbrukerombudet) mājas lapā publicēti solīšanas noteikumi, kārtība un saistības, skatīt šeit.

Finansējums

Norvēģijā mājokļu tirgus ir “karsts” un ir bažas, ka nekustamā īpašuma tirgus “burbulis var plīst”, radot neprognozējamas sekas. 2016.gadā nekustamā īpašuma cenas Oslo pieauga par 22 %. Tāpēc attiecīgās valsts institūcijas ieviesušas sekojošus noteikumus:

  • pirmajai iemaksai jeb paša finansētajai daļai (egenkapital) jābūt vismaz 15 % apmērā,
  • ja persona iegādājas otro mājokli Oslo, tad egenkapital jābūt vismaz 40 % apmērā,
  • aizdevuma (kredīta) apmērs nedrīkst būt lielāks par piecu gadu bruto ienākumiem,
  • u.c., vairāk Finansu ministrijas (Finansdepartementet) noteikumos – Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften)..

Lai piedalītos mājokļa solīšanā, no bankas nepieciešams saņemt dokumentu, kas apliecina, cik lielu aizdevumu banka piešķirs mājokļa iegādei. Šo dokumentu sauc – finansieringsbevis. Ieteicams bankā konsultēties par aizņēmuma saņemšanas kārtību un iespējamo kredīta apmēru. Finansieringsbevis var pieteikt arī internetbankā.

Noteiktām iedzīvotāju grupām valsts sniedz atbalstu mājokļa iegādē (piešķir kredītu ar atvieglotiem noteikumiem). Vairāk – Husbanken.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: