Mājokļa īre

Iespējamās izīrētāju prasības

Jārēķinās ar to, ka liela daļa nevēlas izīrēt mājokļus smēķējošām personām un personām ar mājdzīvniekiem (visbiežāk tas tiek pamatots ar alerģiju). Pat, ja personas ieskatā, divistabu dzīvoklītī var mitināties maza ģimenīte (2+1), tad izīrētāji var vēlēties šādu dzīvokli izīrēt vienam īrniekam, maksimums – pārim. Samērā bieži ir prasība, lai īrnieks ir pendler (persona, kura regulāri braukā uz un no darba, tas nozīmē, ka mājoklī uzturēsies darba dienās, bet brīvdienās izīrētājus „neapgrūtinās ar savu klātbūtni”). Jārēķinās arī ar to, ka izīrētāji vēlas rekomendācijas, piemēram, atsauksmes no iepriekšējiem izīrētājiem (ja tādi ir) un atsauksmes no darba devēja. Var būt prasība uzrādīt darba līgumu u.c. dokumentus, lai pārliecinātos, ka persona valstī uzturas legāli un nebūs problēmas ar maksājumu veikšanu.

Studentiem

Arī Norvēģijā visiem studentiem nav iespējams nodrošināt studentu viesnīcas (kopmītnes), norvēģiski – studentbolig. Sazinieties ar savu augstskolu un uzziniet, kā tas tiek organizēts katrā konkrētajā augstskolā, kā arī, par atvieglojumiem studentiem. Ņemiet vērā, ka studentu viesnīcas ir par maksu un cena ir līdzīga, kā citiem īres mājokļiem. Ja augstskola nevar nodrošināt vietu studentu viesnīcā, tad mājoklis jāmeklē pašam/-ai.

Cik maksā mājokļa īre

Cenas ir dažādas un atkarīgas no mājokļa atrašanās vietas un kvalitātes, vai mājoklis ir mēbelēts, vai ir TV un interneta pieslēgums, vai īres cenā ir jau iekļauta maksa par elektrību un citiem komunālajiem maksājumiem, utt.

Privātpersonu izīrēti mājokļi, kas ir daļa no izīrētāja mājokļa (mājas) parasti ir lētāki. Tas skaidrojams ar to, ka izīrētājiem, ja viņi izīrē mazāk kā pusi no sava mājokļa, kurā dzīvo paši, nav jāmaksā nodokļi par attiecīgajiem ienākumiem. Īrējot no nekustamā īpašuma kompānijām līdzīga lieluma un kvalitātes mājokli, maksa var pieaugt par vairākiem tūkstošiem NOK.

Mājokļiem, kas atrodas pilsētās ar augstskolām, vasaras mēnešos pieaug īres maksa. Tas skaidrojams ar jaunu studentu pieplūdumu.

Neliels cenu apskats dažās pilsētās, par pamatu ņemot informāciju sludinājumu portālā Finn 2017.gada martā.

(Lapā Mājokļu raksturojums skatīt skaidrojumu, kas ir bofelleskap un hybel).

Pilsēta

Istaba bofelleskap Divistabu hybel

Divistabu dzīvoklis

Oslo 3 000 – 9 000 6 000 – 11 000 + 9 000 – 12 000 +
Bergen 3 000 – 7 000 + 7 000 – 10 000 + 7 500 – 10 000 +
Bodø 4 000 – 5 200 8 500 – 11 000 + 9 000 – 12 000 +

!!! Īrējot mājokli no nekustamā īpašuma kompānijām vai mājokli, izņemot hybel, no privātpersonām, norādītajā īres cenā parasti nav iekļauti komunālie maksājumi.

Kur meklēt mājokli

Norvēģijā populārākais un lielākais sludinājumu portāls – Finn.

Sludinājumi tikai par mājokļu īrēšanu/izīrēšanu – Hybel.

Nav reti gadījumi, kad darba devējs jau nodrošina ar dzīves vietu (ja tā, tad par mājokļa īres un samaksas kārtību ir jābūt rakstiskai vienošanās).

Ar radu, draugu un paziņu palīdzību.

Un, protams, sociālie tīkli – Facebook un Draugiem attiecīgās domu biedru grupas (Latvieši Norvēģijā, Norvēģija – Norge, u.c.).

Juridiski jautājumi

Līgums. Īrnieks un izīrētājs var vienoties mutiski par īres nosacījumiem, bet tad pastāv liels risks, ka kāds kaut ko nav sapratis vai pārpratis, utml., tāpēc ieteicams līgumu noslēgt rakstiski.

Līguma termiņš. Līgums var tikt noslēgts gan uz noteiktu laiku, gan uz nenoteiktu laiku.

Depozīts. Īrējot mājokli jārēķinās, ka gandrīz vienmēr būs jāiemaksā garantijas (drošības) nauda jeb depozīts. Parasti tas ir 3 mēnešu īres maksu apmērā, bet var būt no 0 līdz 6 mēnešu īres maksu apmērā. Tas atkarīgs no mājokļa kvalitātes, lieluma, izīrētāja ieskatiem u.c. faktoriem. Šī garantijas maksa darbojas kā aizsardzības mehānisms gan īrniekam, gan izīrētājam. Ja īrnieks, atstājot mājokli, ir radījis zaudējumus, bojājumus, vai ir parādā īres maksu, tad tas tiek atrēķināts no depozīta. Par bojājumiem netiek uzskatīts dabīgs telpu nolietojums.

!!! Ņemiet vērā, ka ar likumu ir noteikts, ka šī summa ir jāiemaksā speciālā bankas kontā (depozīta konts), kas tiek atvērts uz īrnieka vārda, klātesot abām pusēm, un šai summai ir jābūt noteiktai īres līgumā. Bet izdevumi par depozīta konta atvēršanu jāsedz izīrētājam. Vēlams, lai šis depozīta konts ir tai pašā bankā kurā ir izīrētāja konts, uz kuru pārskaitīsiet īres maksu, tas atvieglos iespējamu strīdu risināšanu par depozītu.

Ja nebūs šī depozīta konta, tad negodīga izīrētāja gadījumā, pat ja izīrētājam nav radīti nekādi zaudējumi, šo depozītu var neatgūt. Turklāt, depozīta iemaksa jebkādā citādā veidā ir nelikumīga. Ja tā ir noticis, ir tiesības pieprasīt nekavējoties atmaksāt depozītu, turklāt, ar kavējuma procentiem.

Tātad, likumīgi, speciālā bankas kontā veikta depozīta iemaksa ir garantija arī tam, ka īrnieks savu naudu, beidzoties īres līgumam, atgūs. Beidzoties īres līgumam, izīrētājs paraksta dokumentu, ka nav pretenziju un banka izmaksā depozītu, iespējams, pat ar uzkrātajiem procentiem. Pretenziju gadījumā, protams, ir jābūt rakstiskam dokumentam par radītajiem zaudējumiem un to apmēriem (summai). Tad banka attiecīgās summas izmaksā abām pusēm. Domstarpību gadījumā banka zināmu brīdi darbosies kā vidutājs, bet, ja vienošanās nav panākama, tad strīds jārisina tiesājoties.

Vairāk par depozītu konta atvēršanas un uzturēšanas noteikumiem uzziniet attiecīgajā bankā, jo katrā bankā ir savas nianses.

Līguma uzteikuma termiņš. Jāvienojas par līguma uzteikuma termiņu.

Citi noderīga informācija

Likums par mājokļu īri norvēģu valodā – Lov om husleieavtaler (husleieloven).

Lai vieglāk izprastu husleieloven noteikto, Pašvaldību un modernizācijas ministrija (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) ir sagatavojusi informatīvus materiālus (bukletus), kas skaidro dažādus jautājumus, kas saistīti ar mājokļa īri:

Patērētāju padomes (Forbrukerrådet) sagatavots materiāls par mājokļa īres noteikumiem norvēģu valodā – šeit.

Dokumenti, kas saistīti ar mājokļa īrēšanu

Standartdokumenti, kurus sagatavojis Forbrukerrådet:

Attiecīgie standarta līgumi nopērkami arī grāmatnīcās.

Par citiem, ar mājokļa uzturēšanu saistītajiem izdevumiem, lasiet sadaļā – Ar mājokli saistītie maksājumi.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: