Nodokļu atvieglojumi (fradrag)

Norvēģijā ir dažādi nodokļu atvieglojumi (fradrag).

Aprakstītie nodokļu atvieglojumi attiecas uz 2018. (ienākumu) gadu – skattemelding 2019.gada aprīlī.

Aprakstīšu biežāk izmantotos nodokļu atvieglojumu veidus.

3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt

Šajā postenī norādīts ar nodokļiem neapliekamais minimums, kas tiek aprēķināts automātiski.

Likmes ienākumiem no darba algas un sociālajiem maksājumiem:

 • ienākumi līdz NOK 31 800 – neapliekamais minimums ir vienāds ar attiecīgajiem ienākumiem,
 • ienākumi starp NOK 31 801 un 70 667 – neapliekamais minimums ir NOK 31 800,
 • ienākumi starp NOK 70 668 un 216 909 – neapliekamais minimums ir 45 % no ienākumiem,
 • ienākumi virs NOK 216 910 – neapliekamais minimums ir NOK 97 610.

Vairāk – Skatteetaten.

3.2.2 Faktiske kostnader

Šajā postenī uzrāda faktiskos izdevumus, kas saistīti ar darbu, ja tie ir lielāki kā minstefradeag (3.2.1).

Šādi izdevumi var būt, piemēram, izdevumi par darba drēbēm, profesionālo literatūru, darba vietu mājās (hjemmekontor), pārcelšanās izdevumiem (saistīti ar jaunu amatu), darba rīkiem, u.c.

Vairāk – Skatteetaten.

3.2.10 Foreldrefradrag

Nodokļu atvieglojums vecākiem par bērnu pieskatīšanu. Šis nodokļu atvieglojums pienākas, ja ienākumu gadā ir bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem, un/vai bērni, kuri vecāki par 12 gadiem un kuriem nepieciešama īpaša aprūpe. Nodokļu atvieglojuma maksimālais apmērs ir NOK 25 000 gadā par vienu bērnu, un NOK 15 000 par katru nākamo bērnu.

Nodokļu atvieglojums tiek piešķirts par faktiskajiem izdevumiem.

Bērnu pieskatīšanas izdevumi var būt:

 • bērnudārzs,
 • dienas mamma (dagmamma) jeb auklīte,
 • ārpusskolas nodarbības (SFO (skolefritidsordning), sporta nodarbības),
 • bērnu aizvešana vai atvešana saistībā ar augstāk minēto, ja tas nav pa ceļam uz vai no vecāku darba vietas,
 • maksa starpniekiem par bērna (bērnu) pieskatīšanu.

Parasti šis postenis ir aizpildīts, jo, piemēram, bērnu dārziem jāsniedz attiecīgās ziņas Skatteetaten. Ja postenis nav aizpildīts, tad tas jāaizpilda un jāpaskaidro:

 • kam ir maksāts,
 • cik ir maksāts,
 • kāpēc tiek veikts labojums (kļūda, postenis nav bijis aizpildīts, utt.).

Vairāk – Skatteetaten.

3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)

Ja attālums starp mājām un pastāvīgo darba vietu ir vismaz 63 km (turp un atpakaļ), pienākas nodokļu atvieglojums par braukšanu uz un no darba.

Šis nodokļu atvieglojums pienākas tiem, kuriem ir pilnas slodzes darbs, un kuri no mājām uz darbu brauc principā katru dienu.

Nav svarīgi, pa kādu ceļu brauc uz vai no darba (jo rēķina īsāko ceļu), ar kādu transporta līdzekli brauc (sabiedrisko, personisko vai, piemēram, brauc ar velosipēdu), vai brauc kaimiņa mašīnā kā pasažieris, jo

nodokļu atvieglojuma apmērs nav atkarīgs no patiesajiem izdevumiem, bet no nobraukto kilometru skaita:

 • NOK 1,56 par kilometru, maksimālais kilometru skaits – līdz 50 000 km gadā,
 • par turpmākajiem kilometriem – NOK 0,76 par kilometru, bet ne vairāk kā par 75 000 km gadā.

Ja braucienā ir izdevumi par maksas ceļiem, prāmjiem un tuneļiem, tad par tiem var lūgt nodokļu atvieglojumu pēc maksimālās likmes, proti, piemērot likmi 1,56 nok par kilometru līdz pat minētajiem 75 000 km.

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumu, izdevumiem jāpārsniedz NOK 22 350. Maksimālā attiecīgā nodokļu atvieglojuma summa ir NOK 97 000.

Postenis var būt jau aizpildīts, ja iepriekšējā gadā ir lūgts attiecīgs nodokļu atvieglojums. Ja tā ir, tad attiecīgi jāveic korekcijas, ja nepieciešams.

Vairāk, t.sk., kā veikt aprēķinus – Skatteetaten.

3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)

Ja darba dēļ jānakšņo ārpus mājām, pienākas nodokļu atvieglojums par braukšanu no mājām uz mājokli, kurā dzīvo, kamēr strādā, tā saukto pendlerbolig.

Nodokļu atvieglojuma apmērs nav atkarīgs no patiesajiem izdevumiem, bet no nobraukto kilometru skaita:

 • NOK 1,56 par kilometru, maksimālais kilometru skaits – līdz 50 000 km gadā,
 • par turpmākajiem kilometriem – NOK 0,76 par kilometru, bet ne vairāk kā par 75 000 km gadā.

Ja braucienā ir izdevumi par maksas ceļiem, prāmjiem un tuneļiem, tad par tiem var lūgt nodokļu atvieglojumu pēc maksimālās likmes, proti, piemērot likmi 1,56 nok par kilometru līdz pat minētajiem 75 000 km.

Ja uz vai no mājām dodas ar lidmašīnu, tad nodokļu atvieglojumu var lūgt par faktiskajiem izdevumiem (lidmašīnas biļešu izmaksām), nevis lidojuma attālumu, proti, persona var izvēlēties nodokļu atvieglojumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz attālumu vai faktiskajiem izdevumiem, ja lido ar lidmašīnu.

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumu, izdevumiem jāpārsniedz NOK 22 350. Maksimālā attiecīgā nodokļu atvieglojuma summa ir NOK 97 000, ja persona brauc (lido) uz un no mājām, kas atrodas EEZ (Latvijā).

Šis nodokļu atvieglojums pienākas arī tiem, kuri no Latvijas uz darbu Norvēģijā brauc regulāri, un kuriem ģimene dzīvo Latvijā. Ģimene – precējies (precējusies) vai aprūpes tiesības par bērniem, kuri dzīvo ar Jums kopā.

Ja personai pienākas šis nodokļu atvieglojums, tad papildus pienākas arī nodokļu atvieglojumi par ēšanu un naktsmītni (īri), kas uzrādāms Post 3.2.7 (skatīt zemāk). !!! No 2018.gada šis nodokļu atvieglojums tiek atcelts un tiek piešķirts tikai tiem, kuriem tas ir bijis līdz 2018.gadam.

Izmntojiet kalkulatoru, lai “aprēķinātu”, kādi attiecīgie nodokļu atvieglojumi pienākas – Skatteetaten . Kad “saņemta” atbilde, ir arī skaidrojumi par attiecīgajiem posteņiem.

Vairāk, t.sk., kā veikt aprēķinus – Skatteetaten.

3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet

Ja darba dēļ jānakšņo citur, nevis mājās, tad pienākas nodokļu atvieglojums par ēšanas un nakšņošanas (īres) izdevumiem.

!!! No 2018.gada šis nodokļu atvieglojums nepienākas, ja mājoklī ir iespējams uzvārīt ūdeni, izņemot tos, kuriem tas ir bijis līdz 2018.gadam. Šis nodokļu atvieglojums tiks piešķirts ne ilgāk par 24 mēnešiem.

Vairāk – Skatteetaten.

Izmantojiet kalkulatoru, kurā viss saprotami aprakstīts – gan kādos gadījumos pienākas minētie atvieglojumi, gan kādā apmērā, gan uzskatāmi parādīts, kā izdevumus aprēķināt – Skatteetaten.

3.2.11 Fagforeningsfradrag

Nodokļu atvieglojums arodbiedrību biedriem, ja tiek maksāta biedra nauda. Maksimālais nodokļu atvieglojums ir NOK 3 850 gadā, neatkarīgi no tā, cik arodbiedrībās ir biedrs. Nodokļu deklarācijā tiek norādīta summa, par kuru darba devējs ir sniedzis ziņas a-meldingen. Ja summa nesakrīt, tā jālabo un ar darba devēju jānoskaidro, kāpēc tā nav pareiza.

Nodokļu atvieglojums attiecas uz visiem:

 • kuriem biedra naudu atvelk darba devējs no algas,
 • kuri paši maksā biedra naudu tieši arodbiedrībai,
 • kuri maksā biedra naudu arodbiedrībai citā EES valstī un kurai ir attiecīgs koplīgums (tariffavtale) biedru vārdā.

Vairāk – Skatteetaten.

3.3.1 Gjeldsrenter

Šajā postenī ir informācija par samaksātajiem kredīta procentiem (par kredītiem, kas ņemti kādā no kredītinstitūcijām vai darba devējiem Norvēģijā). Nodokļu atvieglojums parasti ir jau uzrādīts, jo kredītinstitūcijām un darba devējiem jāsniedz attiecīga informācija valsts institūcijām. Jāpārbauda, vai uzrādītā summa ir pareiza. Ja jālabo, tad jāsazinās ar attiecīgo kredīta devēju un jānoskaidro, kāpēc radusies kļūda.

Vairāk – Skatteetaten.

3.3.2 Gjeldsrenter utlandet

Ja Norvēģijā dzīvojošajiem ir kredīts ārzemēs (Latvijā), tad pienākas nodokļu atvieglojumi par attiecīgo kredītu procentu maksājumiem.

Vairāk – Skatteetaten.

Aizpildot šo posteni (lodziņu, kas atvērsies, lai ievadītu informāciju), automātiski aizpildīsies arī Post 4.8.3 Utenlandsk gjeld (Parāds ārzemēs). Šo posteni nav iespējams atvērt un aizpildīt atsevišķi.

3.3.7 Andre fradrag

Šajā postenī tiek uzrādīta informācija par dažādiem citiem nodokļu atvieglojumiem, kuriem nav paredzēti atsevišķi posteņi, piemēram:

 • standardfradrag for utenlandske arbeidstakere (darba ņēmējiem no ārzemēm (Latvijas)). Par darba ņēmēju no ārzemēm parasti uzskata personu, kura uz Norvēģiju atbrauc strādāt neilgu laiku (līdz sešiem mēnešiem). Bet, tā kā dzīvē ir dažādas situācijas, izmantojiet Skatteetaten “ceļa rādītāju”, lai iegūtu korektu informāciju – Veiviser for deg som er utenlandsk arbeidstaker, og skal begynne å jobbe i Norge. Kā arī kompetenti skaidrojumi, “viss”, kas attiecas uz darba ņēmējiem no ārzemēm KPMG. Šis nodokļu atvieglojums ir 10 % apmērā no bruto ienākumiem, bet ne vairāk kā NOK 40 000. !!! Ja lūdz šo nodokļu atvieglojumu, tad nav tiesību uz citiem nodokļu atvieglojumiem, izņemot – fagforeningsfradrag, minstefradrag un personfradrag!!! Pirms lūgt šo nodokļu atvieglojuma veidu, ieteicams parēķināt, vai citi nodokļu atvieglojumi nav izdevīgāki (lielāki). Vairāk par šo nodokļu atvieglojumu – Skatteetaten. !!! No 2019.gada šis nodokļu atvieglojums tiks piešķirts tikai ārvalstu jūrniekiem un ārvalstu strādniekiem uz naftas platformām,
 • par dāvanām (ziedojumiem) brīvprātīgajām organizācijām,
 • u.c.

Vairāk – Skatteetaten.

Personfradrag

Vispārīgs pamatatvieglojums personai, ņemot vērā visus ienākumus – algu, pensiju, kapitālu, ienākumus no uzņēmējdarbības.

Šis nodokļu atvieglojums tiek piešķirts automātiski.

Personām, kuras iedalītas 1. nodokļu klasē, šis nodokļu atvieglojums ir NOK 54 750.

Vairāk – Skatteetaten.

Par nodokļu klasēm lasiet šeit.

Papildinformācija

Ja persona dzīvo ar dzīvesbiedru/-i nereģistrētā laulībā (samboer), katrai personai attiecīgi ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu par kopīgi iegādātu mājokli. Vairāk Skatteetaten.

Ērti lietojams kalkulators biežāk izmantotajiem nodokļu atvieglojumiem – Skatteetaten. Tātad, var “aprēķināt, kādi nodokļu atvieglojumi pienākas.

Visu posteņu (post) saraksts ar skaidrojumiem Skatteetaten mājas lapā šeit.

Informācija par skattemelding – Skatteetaten.

Noderīga informācija par skattemeldingSkatteetaten.

Informācija par izmaiņām 2018. (ienākumu) gada skattemeldingSkatteetaten.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: