Nodokļu karte (skattekort)

Vispārīga informācija

Ja Norvēģijā strādā(s) un gada laikā ienākumi būs vairāk par NOK 55 000, ir jāpasūta nodokļu karte (skattekort).

Par nodokļu kartes izsniegšanu atbildīgs ir Nodokļu dienests – Skatteetaten.

Nodokļu kartē būs informācija par to, kādā apmērā jāmaksā nodokļi.

Ja nodokļu karte nav pasūtīta, tad darba devēja pienākums ir atvilkt nodokli 50% apmērā no algas. Tas gan nenozīmē, ka pārmaksātie nodokļi tiks zaudēti, jo veicot nodokļu pārrēķinu par attiecīgo gadu, pārmaksātie nodokļi tiek atmaksāti kopā ar procentiem (valsts atlīdzina par to, ka ir izmantojusi personas finansu līdzekļus). Vairāk – Nodokļu sistēmas raksturojums.

Maksājamo nodokļu apmērs var tikt:

  • norādīts procentos (prosenttrekk). Šajā gadījumā  priekšapmaksas nodoklis (forskuddstrekk ) tiks atvilkts no darba samaksas saskaņā ar procentu nodokļu karti (prosentkort) jeb noteikts procents no algas. Ja darba ņēmējam ir prosentkort, tad katru mēnesi, neatkarīgi no tā, mainās vai nemainās ienākumi, tiks atvilkts viens noteikts procentu apmērs. Līdz ar to, ja ienākumi palielinās, tad nodokļi tiek aprēķināti mazāki, nekā būtu jāmaksā, un otrādi. Šādā situācijā var veidoties nodokļu pārmaksa vai nodokļu parāds,
  • noteikts pēc attiecīgas tabulas (tabelltrekk). Šajā gadījumā  priekšapmaksas nodoklis (forskuddstrekk) tiks atvilkts no darba samaksas saskaņā ar attiecīgu tabulas nodokļu karti (tabellkort) jeb noteikta summa no algas. Līdz ar to, ja ienākumi mainās (tie ir lielāki vai samazinās), tad attiecīgi arī nodokļi tiek atvilkti lielāki vai mazāki – pēc būtības neveidojas nodokļu pārmaksa vai nodokļu parāds.

Vairāk par tabellkort un prosentkort Skatteetaten.

Lai pēc iespējas precīzāk varētu aprēķināt maksājamo nodokļu apmēru, pirms nodokļu kartes pasūtīšanas, jāsagatavo informācija par paredzamo atalgojumu, pabalstiem, pensiju, aizņēmumu apmēru un to procentu maksājumu apmēriem, plānotajiem uzņēmējdarbības ienākumiem, akcijām un vērtspapīriem, ģimeni, u.c. Parasti, kad tiek pasūtīta kārtējā nodokļu karte (persona ir pastāvīgais iedzīvotājs), tad Skatteetaten rīcībā jau ir informācija no Darba un labklājības dienesta (NAV), bankām, kā arī par nekustamo īpašumu, transporta līdzekļiem, u.c., bet, tas nenozīmē, ka attiecīgā informācija ir aktuāla. Tāpēc tā ir jāpārbauda un jāaktualizē, ja nepieciešams.

Nodokļu karte tiek sagatavota 5 darba dienu laikā. Elektroniskās sistēmas Altinn lietotāji saņems ziņojumu e-pastā par to, ka nodokļu karte ir sagatavota. Ja persona nav Altinn sistēmas lietotājs, informācija par nodokļu karti (nevis pati nodokļu karte) tiks nosūtīta uz adresi, kas reģistrēta iedzīvotāju reģistrā.

!!! Uz pastkastītes jābūt precīzam un skaidri salasāmam vārdam un uzvārdam. Ja tā nebūs – vēstule netiks iemesta pastkastītē.

No 2014.gada janvāra nodokļu karte netiek sūtīta uz mājām, kā arī tā nav jāiesniedz darba devējam – nodokļu karte ir elektroniska. Darba devējam pašam tā jāpaņem no elektroniskās sistēmas.

!!! Darba ņēmējam pašam vispirms jāpasūta nodokļu karte, jo tikai tad darba devējs var to paņemt no elektroniskās sistēmas.

Kā pasūtīt nodokļu karti

Lai pirmo reizi pasūtītu nodokļu karti, personai personīgi jāierodas Nodokļu dienestā (Skatteetaten) vai Servisa centrā ārvalstu darba ņēmējiem (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) – SUA uz ID kontroli.

Līdzi jāņem:

  • vēlams jau iepriekš aizpildīts iesniegums, bet nav obligāti  (tas pieejams arī attiecīgajā kantorī),
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) ar fotogrāfiju un informāciju par pilsonību un dzimumu,
  • dokumenti, kas apliecina, ka nepieciešama nodokļu karte, piemēram, darba līgums vai rakstisks darba piedāvājums. Ja persona strādās darbaspēka izīrētājfirmā, tad nepieciešams apliecinājums par darba uzdevumu.

Informācija par nodokļu kartes pasūtīšanu Skatteetaten.

Skatteetaten kantori, kuros var veikt ID kontroli un pasūtīt nodokļu karti šeit.

SUA centru kontaktinformācija, kuros var veikt ID kontroli un pasūtīt nodokļu karti – šeit.

!!! Arī darba devējam ir tiesības pasūtīt nodokļu karti. Tad personai ir jāierodas tikai uz ID kontroli un iesniegums nav nepieciešams, jo to jau aizpildījis darba devējs.

Ja personai nodokļu karte jau ir bijusi un persona pastāvīgi dzīvo Norvēģijā, nodokļu karti nākamajam gadam var pasūtīt Skatteetaten.

Lielākajai daļai darba ņēmēju nodokļu karte tiek izveidota automātiski un katru gadu nav jāpasūta no jauna.

2019.gadam tā tiek izveidota, pamatojoties uz attiecīgu informāciju par 2017.gadu. Ja 2017.gadā nav bijuši ar nodokli apliekami ienākumi, tad nodokļu karte netiks izveidota automātiski.

Ja personai ir D-numurs, nodokļu karte jāpasūta katru gadu. Ja persona ir aktīva (strādā) un nodokļu karte jau ir, tad ID kontrole nav jāveic katru gadu. Izņēmums ir, ja persona atgriežas Norvēģijā, lai strādātu un pēdējos divus gadus nav maksājusi nodokļus.

Vairāk par nodokļu kartes pasūtīšanu – Skatteetaten.

Informācija no valsts par nākamā gada nodokļu apmēru

Ja persona ir pastāvīgais iedzīvotājs, kā arī Altinn sistēmas lietotājs, tad decembrī savā e-pastā saņems informāciju par to, ka var pasūtīt kārtējo nodokļu karti un informāciju par aprēķinātajiem nodokļiem nākamajam gadam jeb skattetrekksmelding. Parasti pasūtīt kārtējo nodokļu karti nākamajam kalendārajam gadam ir iespējams no decembra vidus.

Aktualizējiet nodokļu karti

Tā ir katra paša izvēle – aktualizēt vai neaktualizēt informāciju nodokļu kartē, ja tā ir izveidota automātiski. Tomēr Skatteetaten iesaka aktualizēt (divu gadu laikā parasti ir izmaiņas, kas ietekmē maksājamo nodokļu aprēķinu), tā izvairoties no restskatt (veicot nodokļu pārrēķinu par attiecīgo kalendāro gadu var sanākt tā, ka valstij ir parādā).

Ja kalendārā gada laikā mainās ienākumi, kā arī citi faktori, kas varētu ietekmēt maksājamo nodokļu apmēru, vēlams pasūtīt izmaiņas nodokļu kartē. Tas jo īpaši svarīgi ir gadījumos, ja ienākumu apmērs palielinās, vai beidzas kādi no uzrādītajiem nodokļu atvieglojumiem, pabalstiem, utml. Kā zināms, nodokļi par katru kalendāro gadu tiek pārrēķināti, ņemot vērā finansiālo situāciju visā kalendārajā gadā.

Aktualizējot nodokļu karti, izvairīsieties no situācijas, kuru norvēģi dēvē par skattesmell vai baksmell på skatten (“trieciens”, nepatīkamas sajūtas, kas rodas saņemot nodokļu pārrēķinu, kā rezultātā persona ir valstij parādā).

Ieteikumi, kad jāveic izmaiņas nodokļu kartē Skatteetaten.

Vairāk par izmaiņu veikšanu nodokļu kartē lasiet Skatteetaten.

Katru reizi, kad veiktas izmaiņas nodokļu kartē, darba devējs par to saņems ziņojumu no Skatteetaten. Tad darba devējs pats paņems aktualizēto nodokļu karti un atvilks forskuddstrekk saskaņā ar aktualizēto nodokļu karti.

Viss par nodokļu karti Skatteeteten.

Informācija par nodokļu karti darba ņēmējiem no Latvijas, tai skaitā praktisks “ceļa rādītājs” – Skatteetaten.

!!! Nodokļu karte neapliecina, ka personai ir tiesības uzturēties Norvēģijā. Tāpēc ir jāreģistrējas. Darba devēja atbildība ir pārliecināties, ka darba ņēmējam ir tiesības uzturēties Norvēģijā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: