Nodokļu klases (skatteklasser)

!!! Informācija aktuāla 2017. (nodokļu) gadu ieskaitot

Nodokļu sistēma privātpersonām sastāv no divām nodokļu klasēm – 1. un 2.nodokļu klases.

Personām, kuras iedalītas 2.nodokļu klasē, vispārīgais nodokļu atvieglojums personfradrag ir lielāks, nekā personām, kuras iedalītas 1.nodokļu klasē.

Vairāk par nodokļu atvieglojumiem – šeit.

Vientuļās personas (enslig) tiek iedalītas 1.nodokļu klasē. Vientuļas personas – neprecēti, šķirti, dzīvo šķirti, bet laulība nav šķirta (separert), atraitnis/-e.

Ja laulāto ienākumi/izdevumi tiek skatīti atsevišķi, tad laulātie tiek iedalīti 1.nodokļu klasē.

Ja laulāto ienākumi/izdevumi tiek skatīti kopā, ja vienam laulātajam ir zemi ienākumi un ir otra laulātā apgādībā, tad laulātie tiek iedalīti 2.nodokļu klasē.

!!! No 2018. (nodokļu) gada ir izmaiņas

No 2018.gada 1.janvāra tiek atcelta 2.nodokļu klase laulātajiem un visiem attiecīgi tiek piešķirta 1.nodokļu klase. Līdz ar to vispārīgais pamatatvieglojums (personfradrag) atkrīt.

Laulātajiem joprojām kopīgi tiks skatīta manta (formue), t.i., kustamais un nekustamaisīpašums, akcijas, utml.

Vairāk – Skatteetaten.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: