Nodokļu sistēmas raksturojums

Nodokļu sistēma darba ņēmējiem Norvēģijā būtiski atšķiras no nodokļu sistēmas darba ņēmējiem Latvijā. Norvēģijā ir tā saucamā progresīvā nodokļu sistēma – jo lielāki ienākumi, jo lielāks maksājamo nodokļu apmērs un otrādi.

Darba ņēmējiem un darba devējiem Norvēģijā ikmēneša maksājamais nodokļu apmērs ir zināms tikai aptuvens (maksājamā summa vai procenti ir zināmi precīzi, bet tas negarantē, ka samaksāts viss nodokļu apmērs), un tāpēc šo nodokli sauc par priekšapmaksas nodokli (forskuddstrekk).

Norvēģijā maksājamo nodokļu apmērs tiek rēķināts par visu kalendāro gadu, proti, beidzoties attiecīgajam kalendārajam gadam, notiek maksājamo nodokļu pārrēķināšana. Veicot pārrēķinu, tiek ņemti vērā visa gada laikā faktiski gūtie ienākumi, nodokļu atvieglojumi (fradrag) attiecīgajā kalendārajā gadā, u.c.

Pēc nodokļu pārrēķināšanas var būt tā, ka nodokļi ir pārmaksāti. Tad valsts atmaksā pārmaksātos nodokļus kopā ar procentiem par to, ka ir izmantojusi personas finansu līdzekļus.

Savukārt, ja pēc nodokļu pārrēķināšanas izrādās, ka maksātais nodokļu apmērs ir bijis nepietiekošs, tad attiecīgi jāveic maksājums valstij – jāsamaksā parādā esošie nodokļi kopā ar procentiem par to, ka izmantoti valsts finansu līdzekļus.

Lai gan darba ņēmējs, gan darba devējs zinātu, kādā apmērā ir jāmaksā priekšapmaksas nodoklis, uzsākot strādāt, darba ņēmējam jāpasūta nodokļu karte (skattekort).

Pasūtot nodokļu karti, jo precīzāk tiks uzrādīti paredzamie ienākumi, nodokļu atvieglojumi un cita attiecīga informācija, jo precīzāk tiks aprēķināts maksājamais priekšapmaksas nodoklis.

Ja paredzamie ienākumi nepārsniegs NOK 55 000, kā arī, ja tiks veikti nelieli darbiņi, tad persona tiek atbrīvota no nodokļu maksāšanas. Vairāk – Atbrīvošana no nodokļu maksāšanas (frikort un skattefrie småjobber).

Līdz 2017.gada nogalei privātpersonas tika iedalītas divās nodokļu klasēs – 1. un 2.nodokļu klasē. No 2018.gada 1.janvāra ir tikai viena nodokļu klase. Vairāk par šo sistēmu lasiet – Nodokļu klases (skatteklasser).

Par nodokļu atvieglojumiem lasiet – Nodokļu atvieglojumi (fradrag).

Par to, kas ir ikgadējā ienākumu deklarācija un par pārmaksāto nodokļu atgūšanu lasiet – Nodokļu deklarācija (skattemelding) un pārmaksāto nodokļu atgūšana.

Par galīgo maksājamo nodokļu aprēķinu lasiet – Galīgais maksājamo nodokļu aprēķins (skatteoppgjør).

Par nodokļu aprēķināšanu un nodokļu kartes izsniegšanu atbildīgs ir Nodokļu dienests – Skatteetaten.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: