Norvēģu valodas apguve

Izvēloties kādu no mācību iestādēm (kursiem), vērts izvērtēt:

Kādā valodā tiek vadīti kursi. Parasti kursi notiek norvēģu valodā, bet daudzi kursi tiek organizēti noteiktai mērķauditorijai, proti, kursus vada speciāli krieviski, angliski vai citā valodā runājošs pasniedzējs,

Kursu saturs. Vai tas orientēts uz konkrētu valodas līmeņa apguvi, vai orientēts uz gramatikas apguvi, vai orientēts, lai sagatavotos noteiktam eksāmenam, piem., Bergentest, utt.

Kam ir tiesības uz bezmakas norvēģu valodas kursiem

Likums par norvēģu valodas apguvi iebraucējiem nosaka, kuriem norvēģu valoda ir jāapgūst obligāti un kuriem mācības ir par brīvu.

Taču uz vairākām grupām šis likums neattiecas un tās ir sekojošas:

  • Studenti,
  • Vēstniecību personāls,
  • Au pair,
  • Personas, kas uzturas saskaņā ar Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) un Eiropas Ekonomikās zonas (EEZ) līgumiem, proti, Latvijas iedzīvotāji.

Likums par norvēģu valodas apguvi iebraucējiem – šeit.

Kursi Norvēģijā

Kursi Latvijā

Mācību iespējas internetā

Mācību materiāli

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: