Noteikumi par stāvvietām

Šeit īsti vietā būs teiciens – septiņas reizes izlasi noteikumus par transporta līdzekļa novietošanu stāvēšanai un vienreiz novieto to stāvēšanai.

Norvēģijā ir ļoti reglamentēta transporta līdzekļu novietošana stāvēšanai un stāvvietas tiek kontrolētas regulāri, jo tas ir bizness. Tāpēc, pirms novietot transporta līdzekli stāvēšanai, vienmēr jāpārliecinās par attiecīgajiem noteikumiem, kas ir stāvvietās.

Vispārīgs noteikumu raksturojums

Atšķirībā no Latvijas, Norvēģijā iedzīvotājiem nav atļauts novietot savus transporta līdzekļus stāvēšanai daudzdzīvokļu māju pagalmos un dzīvojamajos rajonos kurā katrā vietā. Transporta līdzekļi jānovieto stāvēšanai speciāli izveidotās vietās – garāžās zem mājām vai ārpus mājām un speciālos stāvlaukumos.
Arī ciemiņiem, kuri atbraukuši ar saviem transporta līdzekļiem, tie jānovieto speciālās viesu stāvvietās gjesteparkering.

Pie mājām var piebraukt tikai, lai paņemtu vai izlaistu pasažierus, paņemtu vai izkrautu kādas lietas (preces, utml.), lai veiktu nelielus transporta līdzekļa apkopes darbus (nomainītu riepas, iztīrītu salonu).

Tātad, pagalmi ir brīvi no transporta līdzekļiem, lai netraucētu mieru un neapdraudētu cilvēku drošību.

!!! Katram mājokļu kooperatīvam un mājokļu iedzīvotāju apvienībai (biedrībai) ir savi attiecīgie noteikumi.

Arī pie veikaliem un citām sabiedriskām vietām, transporta līdzekļu novietošana ir stingri reglamentēta un tiek kontrolēta.

Transporta līdzekļu novietošanu stāvēšanai uz ielām nosaka ceļu satiksmes noteikumi (skatīt ceļa zīmes), kā arī, noteikumi par stāvvietām.

Kam jāpievērš īpaša uzmanība, novietojot transporta līdzekli stāvēšanai pie veikaliem, citām sabiedriskām vietām un uz ielām, ja tur izveidotas stāvvietas:

 • Biļete par stāvvietas izmantošanu. Pat, ja ir rakstīts, ka stāvvieta ir bez maksas (vai bez maksas uz kādu noteiktu laiku), ir obligāti stāvvietas automātā jāpaņem attiecīga biļete. Ja automāta nav (kas gan ir retums), tad jālieto stāvvietas pulkstenis,
 • Biļete obligāti jānovieto uz kontroles paneļa labi saredzama un izlasāma, nevis „kaut kur tur” jānomet. Ja tā nebūs, no soda naudas neizvairīties arī tad, ja biļete ir derīga, jo viens no noteikumiem ir, ka biļetei jābūt labi redzamai un izlasāmai no ārpuses,
 • Ja stāvvieta ir uz noteiktu laiku, bet biļete ir paņemta uz mazāku laiku kā atļautais, tad stāvēšanas ilgumu varat pagarināt, bet kopējais stāvēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt atļauto laiku,
 • Novietojiet transporta līdzekli tikai tā un tur, kā norādīts (ievērojot invalīdu stāvvietas, stāvvietas transporta līdzekļiem ar piekabēm, vai stāvvietas elektromobiļiem, utml.),
 • Elektromobiļiem paredzētās stāvvietas var būt bez maksas un ar bezmaksas iespēju uzlādēt baterijas, bet par to jāpārliecinās katrā attiecīgajā stāvvietā, jo šī iespēja izzūd.

Kam jāpievērš īpaša uzmanība, novietojot transporta līdzekli stāvēšanai dzīvojamajos rajonos:

 • Pēc būtības jau augstāk minētais,
 • Ja esat pie kāda atbraucis ciemos, tad visticamāk, transporta līdzeklis būs jānovieto tikai viesiem paredzētās stāvvietās (gjesteparkering) un tikai uz noteikto laiku,
 • Ir situācijas, ka pat viesiem paredzētajās stāvvietās ir nepieciešamas speciālas atļaujas, kas jānovieto uz transporta līdzekļa vadības paneļa (par to sazinieties ar personu, pie kuras dodaties ciemos),
 • Ja esat attiecīgās mājas iedzīvotājs, tad nedrīkstiet novietot transporta līdzekli viesiem paredzētajās stāvvietās,
 • Ja esat attiecīgās mājas iedzīvotājs, tad visticamāk jāīrē stāvvieta vai vieta garāžā (nav obligāti, bet alternatīva novietot transporta līdzekli uz ielas var būt samērā apgrūtinoša, jo īpaši ziemas laikā, kā, piemēram, zemāk redzamajos attēlos).

Soda sankcijas un atbildība:

 • Transporta līdzeklis var tikt evakuēts un izdevumi par to jāsedz atbildīgajai personai,
 • Ja soda naudu par transporta līdzekļa stāvēšanu ir uzlikusi pašvaldība vai stāvvietu apkalpojošais uzņēmums, tad soda naudas ir sekojošas:
  • NOK 600 par vispārīgu noteikumu pārkāpšanu,
  • NOK 300, ja stāvvieta uz noteiktu laiku ir bezmaksas, bet no stāvvietas automāta nav paņemta attiecīga biļete (nav dokumentācijas),
  • NOK 300, ja pārkāpti noteikumi par klientiem, apmeklētājiem un viesiem rezervētajām stāvvietām,
  • NOK 900, ja pārkāpti noteikumi par cilvēkiem ar kustību traucējumiem rezervētajām stāvvietām,
  • Ja transporta līdzekļa vadītājs ir cita persona nevis transporta līdzekļa īpašnieks, tad par soda naudas nomaksu abām personām ir solidāra atbildība. Proti, ja ir zināms, kura persona ir pārkāpusi noteikumus, tad soda nauda tiek uzlikta šai personai. Ja vainīgā persona soda naudu nesamaksā 30 dienu laikā, tad soda nauda tiek pieprasīta no transporta līdzekļa īpašnieka,
 • Policija var uzlikt sodu par transporta līdzekļa novietošanu stāvēšanai, ja pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi (nav ievērotas ceļa zīmes). Šis soda apmērs ir NOK 900. Ja šis sods nav samaksāts trīs nedēļu laikā no soda uzlikšanas brīža, tad soda nauda tiek palielināta par 50%. Tiesības uzlikt attiecīgu sodu ir arī pašvaldībai, ja tā no Ceļu direktorāta (Vegdirektoratet) ir saņēmusi attiecīgu atļauju.

Par to, ka uzlikta soda nauda (parkeringsbot jeb kontrollavgift), parasti liecinās gara, dzeltena lenta, aizsprausta aiz priekšējā loga logu tīrītāja. Tajā būs informācija – kam, par ko, cik liela soda nauda, kur un kā tā jāsamaksā, kas uzlicis sodu, u.c. Kā arī informācija par uzliktā soda pārsūdzēšanu. Ja soda kvīti kādu apstākļu dēļ nebūsiet saņēmuši (aizpūtis vējš, norāvuši blēņdari), tas neatbrīvo no soda naudas maksāšanas.

Ja soda nauda nebūs samaksāta noteiktajā laikā, tad uz iedzīvotāju reģistrā norādīto dzīvesvietu tiks nosūtīts rakstisks atgādinājums. Ja soda nauda netiek samaksāta, tad tā tiesiski tiks piedzīta ar inkaso kompāniju starpniecību, kas nozīmē vēl lielākus izdevumus

Jūsu tiesības, ja stāvvietu apkalpo pašvaldība vai stāvvietu apkalpojošs uzņēmums:

 • Uzlikto soda naudu var pārsūdzēt:
  • Vispirms attiecīgajai juridiskajai personai, kas soda naudu uzlikusi,
  • Ja sūdzība tiek noraidīta, tad to varat pārsūdzēt Autostāvvietu apelācijas padomē Parkeringsklagenemnda,
 • Stāvvietai ir jābūt attiecīgi aprīkotai un jābūt informācijai par stāvēšanas noteikumiem,
 • Tiesības iepazīties ar stāvēšanas noteikumiem un paņemt biļeti, ja nepieciešams. Tam paredzēts laiks 5 minūtes, un tas nozīmē, ka sodu par neatļautu stāvēšanu var uzlikt ne ātrāk kā pēc 5 minūtēm, kad transporta līdzeklis novietots stāvēšanai.

Vairāk

Noteikumi par stāvvietām – Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)

Noteikumi par valsts (policijas) uzliktu sodu, ja pārkāpti stāvēšanas noteikumi – Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Biedrība, kas apvieno visus, kas saistīti ar stāvvietu darbību – Norpark

Patērētāju tiesību aizsardzība – Forbrukarombodet

Likums par ceļu satiksmi – Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Noteikumi par ceļa zīmēm – Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: