NRK licence

2019. gada sākumā sabiedrība tiek informēta, ka NRK kontrolieri vairāk “nemedīs” tos, kuriem tehniski ir iespējams skatīties NRK, bet par to nemaksā, proti, NRK kontrolieri neapsekos mājokļus.

!!! 2019. gada 29.martā gan NRK vadītājs, gan kultūras ministre informē, ka no 2020. gada 1.janvāra tiks atcelta kārtība par NRK licenci, un, ka turpmāk NRK pilnībā tiks finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Praktiski tas nozīmē jaunu nodokli. Nodokļa maksimālais apmērs katrai personai, kura vecāka par 17 gadiem (nevis mājsaimniecībai, kā līdz šim) noteikts 1700 NOK. Tātad, nodokļa apmērs būs atkarīgs no personas gada ienākumiem:

  • gada ienākumi līdz 150 000 NOK – NRK nodoklis – 100 NOK,
  • gada ienākumi no 150 000 līdz 200 000 NOK – NRK nodoklis – 900 NOK,
  • gada ienākumi no 200 000 līdz 250 000 NOK – NRK nodoklis – 1400 NOK,
  • gada ienākumi no 250 000 līdz 350 000 NOK – NRK nodoklis – 1600 NOK,
  • gada ienākumi virs 350 000 NOK – NRK nodoklis – 1700 NOK.

Piebildīšu, ka šis priekšlikums šobrīd ir nākamā gada budžeta projekta ietvaros. Vairāk – NRK un  Kultūras ministrijas ziņojumā parlamentam.

Par NRK licenci līdz 2019.gada 31.decembrim

Norvēģijā sabiedriskā televīzija (NRK) tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un nodevas, kas attiecīgi jāmaksā personai. Personai, kura maksā nodevu, tiek reģistrēta licence, kas tā arī tiek saukta par NRK licenci.

Tā kā NRK tiek attiecīgi pilnībā finansēta, tās televīzijas kanālos nav komercreklāmu.

Informāciju par NRK licenci esmu balstījusi uz veidu, kāda tā ir NRK mājas lapā, proti, attiecīgi jautājumi un atbildes.

Kas ir sabiedriskās televīzijas nodeva?

Sabiedriskās televīzijas nodeva, saukta arī par NRK licenci, ir sabiedriska nodeva, kas jāmaksā visiem, kuriem ir tālrādes (TV) uztvērējs (turpmāk – uztvērējs).

Kuriem jāmaksā nodeva?

Visiem, kuriem ir uztvērējs, jāmaksā nodeva. Gan tiem, kuriem uztvērējs pieder, gan tiem, kuri to aizņēmušies. Persona pati ir atbildīga paziņot NRK, ka tai lietošanā ir uztvērējs.

Persona var lietot vairākus uztvērējus ar vienu licenci tik ilgi, kamēr to lieto pati persona, tās laulātais / dzīvesbiedrs (samboer) un apgādāmajie bērni. Citiem mājsaimniecības locekļiem, kuri paši sevi apgādā, jāmaksā sava licence, ja tie lieto paši savu uztvērēju. Personas, kuras pašas sevi apgādā ir personas, kurām ir ar nodokļiem apliekami ienākumi, pabalsts vai studiju kredīts.

Licence attiecas uz personu, kurai tā reģistrēta, nevis uz mājokli.

Kāpēc esmu saņēmis licenci?

Ir vairāki veidi, kā personai tiek reģistrēta licence. Parasti, ja persona nopērk uztvērēju, tad veikalam ir pienākums par to paziņot NRK. Vai arī, ja persona ir kļuvusi par kāda TV pakalpojumu sniedzēja abonementu, piemēram, Riks – TV, tad arī izplatītājam ir pienākums par to paziņot NRK.

Iespējams, ka persona ir iegādājusies uztvērēju kādā citā veidā un to atklājuši  NRK kontrolieri, apmeklējot mājokli.

Ja joprojām ir jautājumi, sazinieties ar NRK.

Par kādu aparatūru ir jāmaksā?

Ir jāmaksā par aparatūru, kas uztver TV signālus vai tos vada, piemēram, par televizoru, dekoderu, tūneri un datoru ar TV karti.

Par uztvērēju ir jāmaksā, pat, ja TV neskatās, izņemot gadījumus, ja uztvērējs ir plombēts.

Vai ir jāmaksā licence, ja neskatās NRK?

Visiem, kuriem ir lietošanā uztvērējs, jāmaksā licence, neskatoties uz to, kādus TV kanālus un programmas skatās. Tas pats attiecas, ja televizors tiek izmantots kā datora monitors, lai spēlētu spēles un tamlīdzīgi.

Ja uztvērējs netiek lietots, lai uztvertu TV signālus, var lūgt atcelt licenci, ja uztvērējs tiek noplombēts. Uztvērēja noplombēšana jādokumentē un dokumentā jābūt informācijai par personas vārdu un uzvārdu (kurai ir licence), datumu, plombēšanu un ierīces veidu (uztvērēju), kas ir plombēts. Minēto dokumentu var izsniegt uzņēmums, kas ir reģistrēts Brønnøysundregistrene (Norvēģijas Uzņēmumu reģistrs) kā uztvērēju tirgotājs vai darbnīca (serviss), kas nodarbojas ar uztvērēju remontu.

Licence ir jāmaksā līdz brīdim, kad NRK saņem derīgu dokumentāciju par uztvērēja noplombēšanu.

Es īrēju mājokli. Vai man jāmaksā licence?

Jā, kad tiek īrēts mājoklis ar uztvērēju, kas ir lietošanā, ir jāmaksā pašam sava licence, pat, ja uztvērējs pieder izīrētājam, nevis pašam.

Lai reģistrētu licenci, jālieto šī veidlapa.

Vai ir jāmaksā atsevišķa licence par uztvērēju brīvdienu mājā?

Ja persona maksā licenci par mājās esošu uztvērēju, tā sedz arī uztvērēju lietošanu atpūtas vai brīvdienu mājā (hytte), kempinga mašīnās un brīvdienu laivās.

Cik ir jāmaksā?

2019.gadā sabiedriskās TV nodeva ir noteikta 3038,56 NOK, ieskaitot 12% PVN.

Nodeva tiek sadalīta divos maksājumos (divi maksājumi, katrs par pusgadu).

Kad tiek izsūtīts rēķins?

Rēķins par licenci tiek izsūtīts divas reizes gadā. Rēķini attiecīgi jāsamaksā līdz 31.janvārim un 31.jūlijam.

Rēķins var tikt atsūtīts arī citā laikā, piemēram, ja tiek reģistrēta jauna licence (iegādāts televizors).

Papildus nodevas (soda naudas)

Personai ir iespēja maksājumu par licenci samaksāt vairākās daļās vai lūgt maksājumu atlikt. Tādos gadījumos ir jāmaksā papildus nodeva 15% apmērā no laikā (noteiktajā termiņā) nesamaksātās summas.

Ja persona saņem atgādinājumu par nesamaksātu rēķinu, arī par to ir jāmaksā attiecīga nodeva.

Ja lieta ir aizgājusi līdz parāda piedziņai no algas, tad par to jāmaksā 1150 NOK.

Vai jāmaksā nodeva, ja daļēji strādāju, studēju vai dzīvoju ārzemēs?

Ja persona uzturas ārzemēs, var samazināt maksājumu par licenci. Tad jāraksta iesniegums, norādot laiku, kad persona dodas prom un kad – atgriežas. Lai tiktu samazināts maksājums, iesniegums jānosūta attiecīgi līdz 1.janvārim vai 1.jūlijam. Maksājums tiek samazināts, ja uztvērējs prombūtnes laikā netiek lietots. Maksājums netiek samazināts ar atpakaļejošu datumu.

Ja persona valstī uzturas līdz trim mēnešiem gadā, tad var lūgt atbrīvot no maksājuma par licenci, rakstot iesniegumu attiecīgajos termiņos.

Vairāk informācija par to, kas ir licence, par maksājumiem, izmaiņām (pārcelšanās, u.c.), kontrolēm, sūdzību iesniegšanu, attiecīgo likumdošanu un kontaktinformāciju NRK mājas lapā.

Informācija ir arī angļu valodā.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: