Pacientu iemaksas

Personai, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus (vizīte pie pastāvīgā ārsta vai dežūrārsta, veicot izmeklējumus, u.c.), jāmaksā noteikta pacienta iemaksa.

Pacienta iemaksu apmēri ir dažādi, tie ir atkarīgi no sniedzamā pakalpojuma, bet lielākajā daļā „parasto” gadījumu ir sākot no apmēram 150 NOK līdz  350 NOK (apm. no 15 EUR līdz 35 EUR ).

Pacientu iemaksu apmērus skatīt helsenorge.no

Atbrīvošana no pacienta iemaksu veikšanas

Visi sniegtie medicīnas pakalpojumi ir sadalīti divās grupās:

  1. psihologs, poliklīnika (t.sk., slimnīca un dežūrārsti), rentgena izmeklējumi, pacientu braucieni, medikamenti un medicīniskais aprīkojums ar “zilo recepti” (recepšu medikamenti, u.c.), vizīte pie ārsta,
  2. fizioterapeits, atsevišķi zobārstniecības pakalpojumi, uzturēšanās valsts atzītā rehabilitācijas iestādē, ārstēšanās ārzemēs, kas notiek saskaņā ar divām slimnīcām – Oslo universitetssykehus un Rikshospitalet HF.

Pacientu iemaksām ir noteikti tā saucamie griesti. 2018.gadā pirmajai grupai tās ir 2 258 NOK, bet otrajai grupai – 2 025 NOK.

!!! Samaksātās pacientu iemaksas tiek uzskaitītas un administrētas automātiski. Ja noteiktā summa ir sasniegta vai pārmaksāta, personai tiek nosūtīta informatīva vēstule. Vēstulē ir pārskats par veikto iemaksu apmēru, pārmaksāto summu un tās atmaksāšanas veidu (parasti uz bankas kontu) un atmaksāšanas laiku. Vēstulei tiek  pievienota arī karte (frikort), kas apliecina, ka turpmākie attiecīgie pakalpojumi un medikamenti attiecīgā gada laikā ir bez maksas.

No 1.grupas pacienta iemaksas ir atbrīvoti bērni līdz 16 gadu vecumam, kā arī citas pacientu grupas.

Par fizioterapeita pakalpojumiem nav jāmaksā bērniem līdz 16.gadu vecumam un arodslimību pacientiem.

Vairāk par frikort medicīnas pakalpojumiem helsenorge.no

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: