Pamatskola

Pamatskola (grunskole) ir desmitgadīga izglītība (1.-10.klase), obligāta visiem bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem, bet ir situācijas, kad persona var tikt atbrīvota no pamatskolas izglītības apmācības.

Par pamatskolas izglītību ir atbildīga pašvaldība (komūna). Apmācība ir bezmaksas un skolēni tiek apgādāti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

Pamatskola Norvēģijā, līdzīgi kā Latvijā, ir sadalīta divos līmeņos – sākumskola jeb bērnu skola (barneskole) – 1.-7.klase, un jaunatnes (jauniešu) skola (ungdomsskole) – 8.-10.klase.

Sākumskolā bērnu zināšanas netiek vērtētas ar atzīmēm. Ar atzīmēm tās sāk vērtēt tikai no 8.klases, lai palīdzētu apmācībā, kā arī tās ir par pamatu uzņemšanai vidusskolā.

No 15 gadu vecumam skolēnam pašam ir tiesības izvēlēties turpmāko izglītību.

Tiesības un pienākums uz izglītību

Bērnam ir tiesības un pienākums mācīties pamatskolā līdz 16 gadu vecumam (precīzāk, līdz vasarai tajā gadā, kad paliek 16 gadi), ja uzturēsies Norvēģijā ilgāk par trim mēnešiem. Nav nozīmes, vai uzturēšanās Norvēģijā ir likumīga vai nelikumīga. Un visiem ir vienādas tiesības.

Pamatskolu nevar izvēlēties un tā būs pašvaldības skola, vai atsevišķos gadījumos attiecīgi atzīta privātskola vai mājapmācība.

Tiesības uz bezmaksas transportu

Ja 1.klases audzēknis dzīvo vairāk kā 2 km no skolas.

Ja 2.- 10.klases audzēknis dzīvo vairāk kā 4 km no skolas.

Ja uz skolu ir bīstams ceļš vai, ja ceļā uz skolu nepieciešams prāmis.

Ja bērns ir ar kustību traucējumiem, tai skaitā, guvis traumu vai ir slims, tad arī ir tiesības uz bezmaksas transportu uz/no skolas vai SFO/AKS (izņemot brīvlaiku).

Vairāk – Retten til skyss.

Tiesības uz speciālu valodu apmācību

Skolēniem, kuriem norvēģu un sāmu valoda nav dzimtā valoda, ir tiesības uz speciālu valodu apmācību.

Tas nozīmē, ka audzēkņi saņem speciālu norvēģu valodas apmācību, dzimtās valodas apmācību, vai abu valodu apmācību – gan norvēģu, gan dzimto valodu.

Šīs tiesības ir līdz brīdim, kamēr audzēknim ir pietiekošas norvēģu valodas zināšanas, lai pats varētu apgūt mācību priekšmetus.

Komūna ir tā, kas pieņem lēmumu, cik ilgi un kāda veida valodas apmācība ir skolēnam ir nepieciešama.

Šī apmācība parasti ir tā, ka skolēnam mācību stundās blakus ir “savs speciālais” skolotājs, kurš palīdz saprast mācību priekšmetu un paralēli apgūt norvēģu valodu.

Pamatskola pieaugušajiem

Visiem, kuri ir vecāki par 16 gadiem un kuriem ir nepieciešama pamatskolas izglītība, ir tiesības uz attiecīgi pielāgotu pamatskolas izglītību.

Šīm personām ir tiesības arī uz attiecīgām konsultācijām par tālākizglītību un apmācības plāna izveidošanu. Komūnai ir pienākums izvērtēt personas zināšanas un prasmes, kā arī uzraudzīt, kā tiek ievērotas personas tiesības. Ja personai ir attiecīgas zināšanas un prasmes, un tās tiek atzītas par atbilstošām attiecīgajam pamatskolas līmenim, tad persona tiek atbrīvota no šo kompetenču atkārtotas apgūšanas.

Minētajā situācijā personai ir jābūt tiesībām uzturēties Norvēģijā likumīgi.

Kā pieteikties pamatskolai

Kā jau minēts, tad par pamatskolas izglītību atbildīga ir pašvaldība (komūna), līdz ar to visu attiecīgo informāciju iegūsiet savas komūnas mājas lapā.

Piemēram, visa informācija par pamatskolām Oslo komūnā, kā un kad notiek skolas noteikšana, kā un kad par to tiek paziņots, par tās maiņu u.c. informācija, Oslo komūnas mājas lapā.

Kas ir SFO/AKS?

Komūna nodrošina ārpusskolas nodarbības un drošu vidi 1.- 4.klases bērniem, bet bērniem ar īpašām vajadzībām līdz 7.klasei, pirms un pēc parastā skolas laika, kamēr bērna vecāki ir darbā. Šo kārtību norvēģiski sauc par skolefritidsordning, saīsināti – SFO. Citviet šis piedāvājums tiek saukts arī par Aktivitāšu skolu (aktivitetsskolen, saīsināti – AKS).

Vairāk – Ārpusskolas nodarbības – SFO/AKS.

Norvēģijā klase tiek saukta arī par soli vai pakāpi (trinn), tāpēc, piemēram, 1.klase (1.klasse) var tikt saukta arī par 1.soli vai pakāpi (1.trinn).

Vairāk:

Likums par pamatskolas un vidusskolas apmācību – Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Izglītības un zinātnes ministrija (Kunnskapsdepartementet) – Skole og videregående opplæring

Izglītības departaments (Utdanningsdirektoratet) ir Kunnskapsdepartementet pakļautībā esoša iestāde, kas atbild par bērnudārzu, pamatskolu un vidusskolu izglītības attīstību) – Grunnskole

utdanning.no – Grunnskole

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: