Pirmsskolas izglītība – bērnudārzi

Lielākā daļa bērnu Norvēģijā apmeklē bērnudārzu. Bērnudārzs ir pirmsskolas izglītības iestāde, kurā iet bērni no 1 līdz 5 gadu vecumam. Valdības mērķis ir, lai bērni bērnudārzā apgūst labas norvēģu valodas zināšanas, līdz ar to, lai veiksmīgi varētu uzsākt skolas gaitas.

Par bērnudārziem atbildīga ir pašvaldība (komūna).

Bērnudārzi tiek finansēti gan no valsts un komūnas budžeta līdzekļiem, gan no vecāku maksas par bērnudārzu. No 2019.gada 1.janvāra maksa par vienu bērnudārza vietu mēnesī ir noteikta maksimums 2 990 nok. Atkarībā no ģimenes finansiālā stāvokļa, iespējami dažādi atvieglojumi, tai skaitā, 20 stundas nedēļā bezmaksas bērnudārzs (gratis kjernetid ) 4 -5 gadu veciem bērniem. Šī iespēja šobrīd ir arī trīsgadniekiem.

Norvēģijā ir daudz privātie bērnudārzi, un arī tie saņem pašvaldības finansējumu.

Tiesības uz vietu bērnudārzā ir bērnam, kurš paliek gadu vecs attiecīgajā gadā, bet ne vēlāk, kā novembrī. Proti, ja gadiņš paliek augustu iekaitot, tad tiesības uz vietu bērnudārzā ir no augusta beigām, ja gadiņš paliek septembrī, oktobrī vai novembrī, tad attiecīgā mēneša beigās ir tiesības uz vietu bērnudārzā. Pārējiem jāgaida nākamais augusts. Jāatceras, ka, lai “saņemtu” vietu bērnudārzā, noteiktā termiņā ir jāraksta iesniegums.

Kā jau minēju, tad par bērnudārziem atbildīga ir komūna, izņemot, protams, privātos bērnudārzus. Tātad, vieta bērnudārzā jālūdz komūnā, kurā dzīvo. Tas jādara elektroniski, attiecīgās komūnas mājas lapā. Katra komūna ir noteikusi savu kārtību un termiņus kā pieteikt vietu bērnudārzā vai mainīt bērnudārzu. Tāpēc svarīgi ir iepazīties ar noteikumiem un kārtību attiecīgajā komūnā.

Piemēram, viss par bērnudārziem Oslo komūnā komūnas mājas lapā.

Vairāk:

Likums par bērnudārziem – Lov om barnehager (barnehageloven)

Izglītības un zinātnes ministrija (Kunnskapsdepartementet) – Barnehager

Izglītības departaments (Utdanningsdirektoratet) ir Kunnskapsdepartementet pakļautībā esoša iestāde, kas atbild par bērnudārzu, pamatskolu un vidusskolu izglītības attīstību) – Barnehage

plusstid.no – Alt du må vite om å søke barnehageplass

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: