Reģistrēšanās process

Ja Norvēģijā plānots uzturēties ilgāk par trim mēnešiem, tad ir jāreģistrējas. Reģistrēties dzīvošanai Norvēģijā var tad, ja personai ir kāds no uzturēšanās pamatojumiem.

Jāreģistrējas ir tikai vienu reizi.

Ja, piemēram, persona Norvēģijā ir ieradusies kā students un attiecīgi reģistrējusies, bet vēlāk paliek Norvēģijā, lai strādātu, tad atkārtoti nav jāreģistrējas.
Atkārtoti nav jāreģistrējas arī tad, ja persona kādreiz ir bijusi reģistrējusies un dzīvojusi Norvēģijā, tad pārcēlusies dzīvot uz citu valsti (Latviju), bet vēlāk atgriežas, lai dzīvotu Norvēģijā. Šajā gadījumā atcerieties, ka jāpaziņo valstij par dzīvesvietas maiņu.

Reģistrēšanās ir bezmaksas.

Reģistrēšanās process

1. Vispirms jāsarūpē attiecīgie dokumenti, kas apliecina personas uzturēšanās pamatojumu:

Darba ņēmējiem:

 • derīga ID karte vai pase,
 • darba līgums, kas ir saskaņā ar Norvēģijas Darba vides likumu (Arbeidsmiljøloven), vai arī apliecinājums no potenciālā darba devēja par pieņemšanu darbā (ansettelsesbevis),
 • ja strādās kādā no darbaspēka izīrētājkompānijām (bemanningsbedrift), tad nepieciešami dokumenti par vismaz vienu konkrētu darba uzdevumu.

Studentiem:

 • derīga ID karte vai pase,
 • apliecinājums par uzņemšanu kādā no akreditētām mācību iestādēm.
  Par akreditētajām mācību iestādēm informācija Nacionālajā izglītības kvalitātes dienestā (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) – NOKUT,
 • EVAK vai privātā veselības apdrošināšana,
 • apliecinājums par pietiekošiem finansu līdzekļiem, lai dzīvotu un mācītos Norvēģijā, kā arī, lai uzturētu iespējamos ģimenes locekļus, ja viņi dzīvos kopā ar studentu Norvēģijā.

ES/EEZ pilsoņa ģimenes locekļiem:

 • derīga ID karte vai pase,
 • dokumenti, kas apliecina radniecību, piemēram, laulības apliecība vai dzimšanas apliecība,
 • ES/EEZ ģimenes locekļa, pie kura persona vēlas dzīvot, reģistrācijas apliecība (registreringsbevis) vai citi dokumenti, kas apliecina šīs personas uzturēšanās pamatojumu
 • ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu un Norvēģijā dzīvos tikai ar vienu no vecākiem, tad jāiesniedz otra vecāka notariāli apstiprināta rakstiska piekrišana, kā arī otra vecāka derīga ID dokumenta (ar foto) kopija, vai tiesas lēmums, kas apliecina, ka tam vecākam, kurš dzīvo Norvēģijā ir vecāka tiesības vienam pašam.

Personai ar pietiekošiem personīgajiem līdzekļiem:

 • derīga ID karte vai pase,
 • dokumenti par pietiekošiem līdzekļi, lai spētu apgādāt gan sevi, gan iespējamos ģimenes locekļus. Par līdzekļiem tiek uzskatīti uzkrājumi, pensija un mājoklis Norvēģijā,
 • EVAK vai privātā veselības apdrošināšana.

Darbiniekiem ārzemēs reģistrētā uzņēmumā (pakalpojuma sniedzējiem):

 • derīga ID karte vai pase,
 • darba līgums ar darba devēju ārzemēs,
 • dokumentiem no darba devēja Norvēģijā vai kādā citā ES/EEZ valstī par darba uzdevumu un tā ilgumu (pakalpojumam jābūt īslaicīgam).

Pašnodarbinātai personai:

 • derīga ID karte vai pase,
 • attiecīgi pierādījumi tam, ka persona ir pašnodarbināta:
  • izraksts no Norvēģijas Uzņēmumu reģistra (Brønnøysundregistrene),
  • līgumi ar klientiem,
  • grāmatvedības dokumenti,
  • dokumenti par PVN (MVA) ziņojumiem,
  • līgumi vai maksājumu apliecinājuma dokumenti par transporta līdzekļa, telpu, iekārtu, instrumentu (un tamlīdzīgi) iegādi vai nomu,
  • rēķini un maksājumi par paveiktajiem uzdevumiem.

2. !!! Jāreģistrējas sistēmā.

Norvēģijā ir tā saucamie digitālie pašapkalpošanās risinājumi (digitale selvbetjeningsløsninger). Tāpēc, pirms došanās reģistrēties uz attiecīgo valsts institūciju, personai pašai vispirms sevi jāpiereģistrē sistēmā un jāievada attiecīga informācija. Ja tas netiks izdarīts, reģistrēšana tiks atteikta.

Šo reģistrēšanos jāveic Norvēģijas imigrācijas dienesta (Utlendingsdirektoratet – UDI) mājas lapā norvēģu valodā vai angļu valodā.

3. Jādodas uz policiju (Norvēģijā reģistrēšanās notiek policijā), līdzi ņemot attiecīgos dokumentus.

Tā kā katrā pašvaldībā (komūnā) policija ir  noteikusi atšķirīgu kārtību, kā persona ierodas policijā, lai reģistrētos, tad izmantojiet ceļvedi – vispirms izvēlieties attiecīgo reģistrēšanās pamatojumu un tad attiecīgi sekojiet reģistrēšanās kārtībai, kur vēlāk, ievadot attiecīgās pašvaldības nosaukumu, tiks sniegta pārskatāma informācija norvēģu valodā vai angļu valodā.

Pēc tam, kad persona ir veikusi reģistrēšanos noteiktajā kārtībā, uz savu iedzīvotāju reģistrā reģistrēto dzīvesvietu saņems reģistrēšanas apliecinājumu (registreringsbevis) no policijas.
!!! Atcerieties uz pastkastītes skaidri norādīt savu vārdu un uzvārdu. Ja tā nebūs, apliecinājumu nesaņemsiet.

!!! Pēc reģistrēšanās policijā jādodas uz Nodokļu dienestu (Skatteetaten), lai paziņotu par pārcelšanos uz Norvēģiju (par iedzīvotāju reģistru Norvēģijā atbildīgs ir Skatteetaten).

!!! Ja persona ir darba ņēmējs, tad persona kopā ar saviem ģimenes locekļiem var doties reģistrēties arī uz Servisa centru ārvalstu darba ņēmējiem (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) – SUA.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: