Sankcijas, ja netiek ievēroti noteikumi

Ja noteikumi attiecībā uz mājdzīvnieku ievešanu netiek ievēroti, tad Mattilsynet pieņem sekojošus lēmumus:

  • Dzīvnieku nosūta atpakaļ uz valsti, no kuras ievests,
  • Izolē mājdzīvnieku, līdz tiek izpildītas visas prasības,
  • Mājdzīvnieks tiek iemidzināts.

Ar augstākminētajām sankcijām radušos izdevumus sedz dzīvnieka īpašnieks.

Sankcijas un cenu lapas norvēģu valodā šeit.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: