Satiksmes apdrošināšanas nodeva (trafikkforsikringsavgift)

Visiem, kuru īpašumā ir reģistrēts transporta līdzeklis ar pilnu masu līdz 7500 kg, jāmaksā satiksmes apdrošināšanas nodeva (trafikkforsikringsavgift).

Trafikkforsikringsavgift ir līdzīgs maksājums kā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis Latvijā, sarunvalodā – ceļa nodoklis.

Šī ir jauna nodeva, kas tika ieviesta no 2018.gada 1.janvāra un aizstāj iepriekšējo maksājumu – Gada nodeva (årsavgift).

2017.gads bija pēdējais gads, kad gada nodeva bija piesaistīta attiecīgajam transporta līdzeklim.

Jaunā satiksmes apdrošināšanas nodeva (trafikkforsikringsavgift) no 2018.gada tiks iekasēta kopā ar transporta līdzekļa apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka trafikkforsikringsavgift pieprasīs apdrošināšanas kompānijas, kas to attiecīgi pārskaitīs valsts kasei. Proti, apdrošināšanas kompānijas atsūtīs rēķinu, kurā būs maksājums gan par transporta līdzekļa apdrošināšanu, gan par trafikkforsikringsavgift.
Tātad, ja personai pieder Norvēģijā reģistrēts transporta līdzeklis un tas noteiktā kārtībā ir apdrošināts, tad trafikkforsikringsavgift rēķinam tiks pievienots automātiski un pašam nekādas citas papildu darbības attiecībā uz jauno nodevu nav jāveic.

Trafikkforsikringsavgift gadā maksājamā summa tiks sadalīta tik maksājumos, cik maksājumos ir sadalīta transporta līdzekļa apdrošināšanas gada summa. Piemēram, ja ir vienošanās ar apdrošināšanas kompāniju, ka transporta līdzekļa gada apdrošināšanas summa tiek sadalīta trīs maksājumos, tad automātiski trīs maksājumos tiks sadalīta arī trafikkforsikringsavgift gadā maksājamā summa.

Nodeva tiek iekasēta tikai par to laika periodu, par kuru transporta līdzeklis ir apdrošināts un piedalās ceļu satiksmē, jeb praktiski, kamēr transporta līdzeklim ir transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes.
Ja kādu iemeslu dēļ transporta līdzeklis noteiktu laika periodu netiks lietots, tad transporta reģistrācijas numura zīmes var nodot Valsts ceļu dienestā – Statens vegvesen, un tad par attiecīgo laika periodu ne transporta līdzekļa apdrošināšana, ne trafikkforsikringsavgift nav jāmaksā.

Ja attiecīgais transporta līdzeklis tiek pārdots, tad trafikkforsikringsavgift par attiecīgo transporta līdzekli nav jāmaksā, ja tiek uzteikta attiecīgā transporta līdzekļa apdrošināšana. Proti, parasti pārdodot transporta līdzekli, uzsaka tā apdrošināšanu, līdz ar to nav jāmaksā arī trafikkforsikringsavgift par attiecīgo transporta līdzekli. Līdzīgi ir, ja transporta līdzeklis tiek nodots lūžņos – Transporta līdzekļa nodošana lūžņos (vrake bil, vrakpant).

Nodevas likmes 2018.gadā

Trafikkforsikringsavgift tiek aprēķināts par tām dienām, par kurām transporta līdzeklis ir apdrošināts.

Diennakts likmes ir sekojošas:

Transporta līdzekļa veids Diennakts likme līdz 1.3.2018 Diennaksts likme no 1.3.2018
Mašīnas un autobusi ar dīzeļmotoriem, bez rūpnīcā montēta katalizatora 9,01 kr 9,15
Mašīnas un autobusi ar benzīna vai dīzeļmotoriem, ar rūpnīcā montētu katalizatoru 7,73 kr 7,85
Motocikli 5,37 kr 5,46
Veteranbil, mopēdi, traktori, taksometri, sniega motocikli, u.c. 1,25 kr 1,27
Elektrotransporta līdzekļi un transporta līdzekļi, kas tiek lietoti Svalbard 0,00 kr 0,00

Soda sankcijas, ja netiek veikti maksājumi

Ja netiek veikts maksājums par transporta līdzekļa apdrošināšanu, līdz ar to arī par trafikkforsikringsavgift, apdrošināšanas kompānija var uzteikt transporta līdzekļa apdrošināšanu, un transporta līdzekļa īpašnieks par to saņems paziņojumu.

Lietot neapdrošinātu transporta līdzekli ir nelikumīgi un no 2018.gada 1.marta tiks uzlikta soda nauda par katru dienu, kuru transporta līdzeklis nav bijis apdrošināts.
Vairāk – Transporta līdzekļa (automašīnas) apdrošināšana (forsikring).

Ja attiecīgie kontroles dienesti secina, ka ceļu satiksmē piedalās neapdrošināts transporta līdzeklis, tad tam tiek noņemtas transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes.

Lai atgūtu transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes, jāsamaksā nodeva.

Ja transporta reģistrācijas numura zīmes noņemtas pēc 2018.gada 1.janvāra, tad nodevas apmērs ir NOK 1 585.

Nodeva ir zemāka, ja transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes noņemtas pirms 2018.gada 1.janvāra.

Vairāk

Skatteetatenvispārīga informācija un informācija par diennakts likmēm,

RegjeringenNy trafikkforsikringsavgift fra 1.januar 2018,

Trafikkforsikringsforeningens – Trafikkforsikringsavgift,

Kā arī pie attiecīgās apdrošināšanas kompānijas.

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: