Sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu

Esmu izrakstījusi un pārtulkojusi no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem biežāk sastopamos pārkāpumus un sodus attiecībā uz ceļu satiksmi, transporta līdzekļiem un to vadīšanu un  citiem attiecīgiem noteikumiem (CSN).

Mērķauditorija – privātpersona ar B kategorijas transporta līdzekļa vadītāja apliecību, bet informācija noderīga arī citiem.

Informācija aktuāla uz 2018.gada janvāri.

Sodi par CSN pārkāpšanu

N.p.k.

Pārkāpums

Naudas sods NOK

1. Atļautais ātrums 60 km/h vai mazāks pārsniegts līdz 5 km/h 800
2. pārsniegts līdz 10 km/h 2 100
3. pārsniegts līdz 15 km/h 3 800
4. pārsniegts līdz 20 km/h 5 500
5. pārsniegts līdz 25 km/h 8 500
6. Atļautais ātrums 70 km/h vai lielāks pārsniegts līdz 5 km/h 800
7. pārsniegts līdz 10 km/h 2 100
8. pārsniegts līdz 15 km/h 3 400
9. pārsniegts līdz 20 km/h 4 700
10. pārsniegts līdz 25 km/h 6 400
11. pārsniegts līdz 30 km/h 8 500
12. pārsniegts līdz 35 km/h 10 200
13. Atļautais ātrums 90 km/h vai lielāks pārsniegts no 36 km/h – 40 km/h 10 650
14. Braukšana pie pastāvīgi degoša vai mirgojoša sarkanā signāla  

 

6 800
15. Distances neievērošana
16. Ceļa zīmju neievērošana iebraukt aizliegts 5 500
17. braukt aizliegts
18. nogriezties aizliegts
19. apgriezties aizliegts
20. rīkojuma zīmju neievērošana (virziens, josla, aplis)
21. sabiedriskā transporta josla
22. noteiktos gadījumos, braucot pa sabiedriskā transporta joslu, automašīnā nav noteiktais pasažieru skaits
23. vienvirziena ceļš
24. gājēju iela
25. Braukšana ar transportlīdzekli

 

 

 

zonā, kas norobežota ar dzeltenu nepārtrauktu vai paralēlām dzeltenām līnijām 4 200
26. pa ietvi, velojoslu, gājēju celiņu, velo celiņu, gājēju celiņu – velo celiņu
27. nogriežoties no nepareizās joslas
28. pa vai pāri dzeltenai vai baltai robežlīnijai, vai teritorijā, kas norobežota ar baltu nepārtrauktu līniju
29. Apdzīšana

 

 

 

 

 

 

pa labo pusi 6 800
30. pirms krustojuma, vai ja pārredzamību samazina pakalni, līkumi
31. pirms gājēju pārejas
32. nepārliecinoties, ka priekšā braucošais rāda, ka veiks apdzīšanu
33. nepārliecinoties, ka aizmugurē braucošais nav uzsācis apdzīšanu
34. neievērojot zīmi – apdzīt aizliegts
35. neievērojot zīmi – kravas automašīnām apdzīt aizliegts
36. Neievēro priekšroku, nedod ceļu pie zīmēm – dodiet ceļu un stop 6 800
37. un neievēro “labās rokas” principu
38. gājējiem uz gājēju pārejas
39. izbraucot no stāvvietām, tirgiem, īpašumiem, degvielas uzpildes stacijām, utml.
40. gājējiem un velobraucējiem, veicot pagriezienu
41. Pagriežoties, neparādot signālu (neieslēdzot pagrieziena rādītāju) 2 600
42. Bez ieslēgtām noteiktajām gaisām
43. Gaismas, kas tiek nepareizi lietotas
44. Trūkumi tuvajās, tālajās vai “dienas” gaismās
45.  Nepietiekama redzamība
46.  Pārāk liels personu skaits transportlīdzeklī vai personas sēž tam neparedzētās vietās
47.  Bez numura zīmēm
48.  Braucot ar motociklu un mopēdu, kas pārtaisīts jaudīgāks, nekā reģistrācijas datos norādīts 5 500
49.  

Stāvbremzes

ja automašīnas pilna masa ir līdz 3500 kg un nestrādā stāvbremzes 2 600
50. ja automašīnas pilna masa ir virs 3500 kg un nestrādā stāvbremzes 5 250
51.  Braucot ar neatļautu transporta līdzekli pa ātrgaitas ceļu 1 700
52. Velosipēdistiem

 

 

 

 

 

 

bez uzmontētām un ieslēgtām noteiktajām gaismām 1 200
53. neievērojot pastāvīgi degošu vai mirgojošu sarkano signālu
54. neievērojot zīmi – iebraukt aizliegts
55. neievērojot zīmi – braukt aizliegts
56. neievērojot zīmi – velosipēdistiem braukt aizliegts
57. neievērojot zīmi – velosipēdistiem un gājējiem aizliegts
58. braucot pa lielceļiem un ātrgaitas ceļiem
59. Noteiktajos gadījumos nelietojot ķiveri 1 700
60. Nav bērna sēdeklīša u.c. drošības (aizsardzības) aprīkojumu (ķivere, drošības josta) bērniem līdz 15 gadu vecumam 2 300
61. Noteikumu pārkāpšana braucot ar pašbalansējošiem braucamrīkiem Puse no likmes, kas attiecas uz mehāniskajiem transporta līdzekļiem
62. Braukšana ar pašbalansējošiem braucamrīkiem pa ceļiem, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir lielāks par 60 km/h 2 200

Vairāku soda naudu apvienošana

Ja vienlaicīgi tiek pārkāpti vairāki CSN, par kuriem var uzlikt attiecīgas soda naudas, tad šīs soda naudas „apvieno” un uzliek vienu kopējo soda naudu (fellesbot).
Kopējo soda naudu aprēķina sekojoši – vislielākā attiecīgā soda nauda tiek uzlikta pilnā apmērā, bet no pārējām attiecīgajām soda naudām – 50%. Ja sākotnējā soda naudas summa pārsniedz NOK  18 500, tad šīs kopējās soda naudas nav.

Ja soda nauda par CSN pārkāpšanu noteiktā laikā netiek samaksāta, tad ir sekojošs cietumsods:

N.p.k.

Nesamaksātās soda naudas apmērs NOK

Cietumsoda ilgums (dienas)

1. Līdz 4 000 3
2. Līdz 5 000 5
3. Līdz 6 500 7
4. Līdz 7 000 11
5. Līdz 10 500 15
6. Virs 10 500 20

Nodevas par CSN pārkāpšanu

N.p.k.

Pārkāpums

Nodeva NOK

1. Nav līdzi transporta līdzekļa vadītāja apliecība 500
2. Nav līdzi transporta līdzekļa tehniskā pase (vognkort) 500
3. Nav vai nedarbojas spidometrs 500
4. Nav līdzi brīdinājuma trijstūris 500
5. Nelikumīga braukšana ar radžotām riepām vai riepām ar ķēdēm, vai bez ķēdēm, ja tām jābūt 1000 (par katru riepu)
6. Braukšana ar riepām, kurām ir mazāks protektora dziļums nekā noteikts, vai bez ziemas riepām ziemas periodā, ja tām jābūt 750 (par katru riepu)
7. Braukt ar skaņas signālu, kuram ir variējoša skaņa un skaļums 500
8. Netiek lietoti noteiktie drošības līdzekļi (ķivere, drošības josta) 1 500
9. Pārsniegta gāzu izmešu norma 1 500
10. Smagā transporta līdzekļa vadītājam nav līdzi apliecība par kompetenci (yrkessjåførkompetanse) 500

Sodi par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā

Aizliegts vadīt transporta līdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs ir lielāks par 0,2 promilēm, vai alkohola koncentrācija izelpā ir lielāka par 0,1 miligramu uz litru.

Par attiecīgo noteikumu pārkāpšanu parasti ir soda nauda, transporta līdzekļa vadītāja apliecības zaudēšana un cietumsods.

Laikraksts Dagbladet ir izpētījis 1118 piespriestos sodus par braukšanu alkohola reibumā 2017.gadā, un secinājuši, kādi sodi attiecīgi tiek piemēroti – Hva slags straff gir tingrettene i promillesaker?

Savukārt aprēķināt iespējamo sodu par braukšanu alkohola reibumā arī var Dagbladet sagatavotajā “kalkulatorā,” kas balstīts uz augstāk minētā raksta pētījuma rezultātiem – Sjekk hvilken straff promillekjørerne risikerer

Transporta līdzekļa vadītāja tiesību zaudēšana, pārsniedzot maksimālo atļauto braukšanas ātrumu

a)

N.p.k. Atļautais ātrums – 30 Atļautais ātrums – 40 Atļautais ātrums – 50 Atļautais ātrums – 60
 1. Ātrums Mēneši Ātrums Mēneši Ātrums Mēneši Ātrums Mēneši
 2. 56–65 3–7 66 – 75 3 – 6 76 – 82 3 – 6 86 – 95 3 – 6
 3. 65–70 7–9 75 – 80 6 – 8 82 – 90 6 – 9 95 – 100 6 – 8
 4. 70–75 9–12 80 – 83 8 – 10 90 – 95 9 – 12 100 – 106 8 – 12
 5. 75–80 12–18 83 – 87 10 – 13 95 – 100 12 – 15 106 – 112 12 – 16
 6. 80–85 18–24 87 – 90 13 – 15 100 – 105 15 – 18 112 – 118 16 – 20
 7. 85–90 24–30 90 – 93 15 – 18 105 – 110 18 – 21 118 – 124 20 – 24
 8. 90–95 30–36 93 – 97 18 – 21 110 – 114 21 – 24 124 – 130 24 – 28
 9. Virs 95 Virs 36 97 – 100 21 – 24 114 – 118 24 – 27 130 – 136 28 – 32
 10. 100 – 105 24 – 28 118 – 122 27 – 30 136 – 142 32 – 36
 11. 105 – 110 28 – 33 122 – 126 30 – 33 Virs 142 Virs 36
 12. Virs 110 Virs 33 126 – 130 33 – 36
 13. Virs 130 Virs 36

b)

N.p.k. Atļautais ātrums – 70 Atļautais ātrums – 80 Atļautais ātrums – 90 uz ceļiem
 1. Ātrums Mēneši Ātrums Mēneši Ātrums Mēneši
 2. 106 – 110 3 – 6 116 – 120 3 – 5 126 – 135 3 – 6
 3. 110 – 114 6 – 8 120 – 130 5 – 8 135 – 145 6 – 9
 4. 114 – 118 8 – 10 130 – 140 8 – 13 145 – 151 9 – 12
 5. 118 – 120 10 – 11 140 – 150 13 – 19 151 – 157 12 – 15
 6. 120 – 123 11 – 13 150 – 160 19 – 25 157 – 163 15 – 18
 7. 123 – 126 13 – 15 160 – 170 25 – 30 163 – 169 18 – 21
 8. 126 – 129 15 – 17 170 – 180 30 – 36 169 – 175 21 – 24
 9. 129 – 134 17 – 20 Virs 180 Virs 36 175 – 181 24 – 27
 10. 134 – 140 20 – 24 181 – 187 27 – 30
 11. 140 – 146 24 – 28 187 – 194 30 – 33
 12. 146 – 152 28 – 32 194 – 200 33 – 36
 13. 152 – 160 32 – 36 Virs 200 Virs 36
 14. Virs 160 Virs 36

c)

N.p.k. Atļautais ātrums – 90 uz lielceļiem Atļautais ātrums – 100 Atļautais ātrums – 110
 1. Ātrums Mēneši Ātrums Mēneši Ātrums Mēneši
 2. 131 – 135 3 – 5 141 – 145 3 – 5 151–155 3–5
 3. 135 – 137 5 – 6 145 – 147 5 – 6 155–157 5–6
 4. 137 – 139 6 – 7 147 – 149 6 – 7 157–159 6–7
 5. 139 – 141 7 – 8 149 – 151 7 – 8 159–161 7–8
 6. 141 – 145 8 – 9 151 – 155 8 – 9 161–165 8–9
 7. 145 – 151 9 – 12 155 – 161 9 – 12 165–171 9–12
 8. 151 – 157 12 – 15 161 – 167 12 – 15 171–177 12–15
 9. 157 – 163 15 – 18 167 – 173 15 – 18 177–183 15–18
 10. 163 – 169 18 – 21 173 – 179 18 – 21 183–189 18–21
 11. 169 – 175 21 – 24 179 – 185 21 – 24 189–195 21–24
 12. 175 – 181 24 – 27 185 – 191 24 – 27 195–201 24–27
 13. 181 – 187 27 – 30 191 – 197 27 – 30 201–207 27–30
 14. 187 – 194 30 – 33 197 – 204 30 – 33 207–214 30–33
 15. 194 – 200 33 – 36 204 – 210 33 – 36 214–220 33–36
 16. Virs 200 Virs 36 Virs 210 Virs 36 Virs 220 Virs 36

Ja attiecīgajā brīdī ir pazemināta redzamība vai citi braukšanu apgrūtinoši apstākļi, tad transporta līdzekļa apliecību var zaudēt, ja pārkāpts ir zemāks ātruma ierobežojums, nekā norādīts tabulā.

Transporta līdzekļa vadītāja tiesību zaudēšana citos gadījumos:

 • Neatļauta mobilā telefona lietošana,
 • Braukšana alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē,
 • Nolaidīga braukšana, kā rezultātā ir miris cilvēks,
 • Nolaidīga braukšana, kā rezultātā cilvēkam iestājusies invaliditāte,
 • Nolaidīga braukšana, kā rezultātā ir materiālie zaudējumi,
 • Nelikumīgi apdzenot, nelikumīgi nedodot ceļu, braucot pie sarkanās gaismas, neievērojot noteikumus par gājēju pārejām, neievērojot noteikumus riņķveida krustojumā, distances neievērošana, iemigšana, vadot transporta līdzekli, samazināta redzamība (netīri stikli, spoguļi),
 • Par dažādām kriminālām darbībām (zādzībām, vardarbību, u.c.),
 • U.c.

Ja soda veids ir transporta līdzekļa vadītāja tiesību atņemšana, tad tiesības pēc noteiktā laika var atgūt, nokārtojot atkārtotu braukšanas eksāmenu. Ja tiesības vadīt transporta līdzekli atņemtas mazāk kā uz 6 mēnešiem, braukšanas eksāmens atkārtoti nav jākārto.

Transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmju noņemšana

Transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmju noņemšana ir parasts veids, kā attiecīgie dienesti novērš neatbilstošu transporta līdzekļu dalību satiksmē.

Lai atgūtu transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes, jāsamaksā nodeva.

Ja transporta reģistrācijas numura zīmes noņemtas pēc 2018.gada 1.janvāra, tad nodevas apmērs ir NOK 1 585.

Nodeva ir zemāka, ja transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes noņemtas pirms 2018.gada 1.janvāra.

Transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes var noņemt, ja:

 • Transporta līdzeklis nav pārreģistrēts kā noteikts,
 • Transporta līdzeklim nav noteiktajā laikā izieta tehniskā apskate,
 • Transporta līdzeklis ir nelikumīgi pārbūvēts,
 • Transporta līdzeklim nav apdrošināšanas,
 • U.c.

Sods par transporta līdzekļa neatļautu novietošanu stāvēšanai

Šeit ir domāts sods, kuru uzliek policija par CSN pārkāpšanu.

Soda apmērs ir NOK 900.

Vairāk par transporta līdzekļu novietošanu stāvēšanai lasiet Noteikumi par stāvvietām.

Soda punkti

Norvēģijā, papildus citiem soda veidiem par CSN pārkāpšanu, tiek piešķirti arī soda punkti.

N.p.k.

Pārkāpums

Soda punkti

1. Braukšanas ātruma pārsniegšana 11 – 15 km/h, zonā, kur atļautais ātrums ir 60 km/h vai mazāks 2
2. Braukšanas ātruma pārsniegšana 16 km/h, zonā, kur atļautais ātrums ir 60 km/h vai mazāks 3
3. Braukšanas ātruma pārsniegšana 16 – 20 km/h, zonā, kur atļautais ātrums ir 70 km/h vai lielāks 2
4. Braukšanas ātruma pārsniegšana 21 km/h, zonā, kur atļautais ātrums ir 70 km/h vai lielāks 3
5. Braukšana pie sarkanās gaismas 3
6. Neatļauta apdzīšana 3
7. Noteikumu pārkāpšana, nedodot ceļu, ja citam ir priekšroka 3
8. Braukšana pa slēgtu (norobežotu) zonu (sperreområde) 3
9. Distances neievērošana 3
10. Braukšana ar jaudīgāku motociklu vai mopēdu, nekā tas reģistrēts 3
11. Nav ievēroti drošības pasākumi, pārvadājot pasažierus, kuri jaunāki par 15 gadiem 2

Transporta līdzekļa vadītāja apliecība tiek zaudēta, ja trīs gadu laikā ir astoņi vai vairāk soda punkti.

Kā tiek kontrolēta CSN ievērošana u.c. noteikumu ievērošana

CSN un citu noteikumu ievērošana, kas saistīti ar ceļu satiksmi un transporta līdzekļu vadīšanu, tiek kontrolēta:

 • Ar radariem (gan stacionārajiem, gan pārvietojamajiem),
 • Ar video novērošanu,
 • Ar dažādām policijas un Valsts ceļu dienesta (Statens vegvesen) akcijām,
 • Satiksmē ir gan trafarēti attiecīgo kontroles dienestu transporta līdzekļi, gan netrafarēti kontroles dienestu transporta līdzekļi,
 • Kontroles dienestu transporta līdzekļi ir aprīkoti ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas par satiksmē esošu (braucošu) transporta līdzekli nekavējoties uzrāda informāciju par attiecīgo transporta līdzekli (par tehnisko apskati, apdrošināšanu, u.c.), kā arī par transporta līdzekļa īpašnieku (vai ir bijuši sodi par CSN pārkāpšanu, u.c.),
 • Izmanto dažādu maskēšanos (maskēti pārvietojamie radari, kontroles dienesti “slēpjas” teltī, kas izskatās pēc koka, utml.),
 • U.c.

Noteikumi un sodi par riepām

Lasiet – Noteikumi par vasaras un ziemas riepām, un riepām ar radzēm

Normatīvā bāze

Sodi par CSN pārkāpumiem- Forskrift om forelegg i vegtrafikksaker

Satiksmes noteikumi – Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

Likums par ceļu satiksmi – Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Noteikumi par drošības (aizsardzības) līdzekļu lietošanu – Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

Ceļu satiksmes zīmes – Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

Noteikumi par transporta līdzekļa vadītāja apliecību – Forskrift om førerkort m.m

Noteikumi par transporta līdzekļa vadītāja tiesību zaudēšanu – Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv

Noteikumi par transporta līdzekļa lietošanu – Forskrift om bruk av kjøretøy

Noteikumi par soda punktiem – Forskrift om prikkbelastning

Likums par sodiem – Lov om straff (straffeloven)

Noteikumi par nodevām pārkāpjot CSN – Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivni

Sods par transporta līdzekļa neatļautu novietošanu stāvēšanai – Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Noteikumi par radžotām riepām un attiecīgajām nodevām – Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr

Lai veicinātu pēc iespējas līdzīgu sodu uzlikšanu līdzīgās situācijās, ģenerālprokurors ir izdevis apkārtrakstu, kurā ir apkopoti dažādi sodu veidi par dažādiem CSN pārkāpumiem. Šis nav normatīvais akts un paredzēts attiecīgo dienestu iekšējai lietošanai – STANDARDISERTE BØTESATSER FOR TRAFIKKOVERTREDELSER

Informācija policijas mājas lapā – Politiet

Informācija Valsts ceļu dienesta mājas lapā – Statens vegvesen

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: