Tradīcijas, kultūra, vēsture

Advents un Ziemassvētki

Fastelavn jeb Meteņi

Lieldienas

Nacionālā diena – 17.maijs

Vasaras saulgriežu svinēšana

Norvēģu virtuve

Vidusskolu absolventi – russ

Baznīca un reliģija

Viduslaiku koka baznīca – stavkirke

Vēsture

Politiskā vēsture īsumā

Lielā emigrācija

Nafta un pensiju fonds

       Maksas ceļu vēsture īsumā

       Kurzemnieki Norvēģijā

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: