Transporta līdzekļa (automašīnas) apdrošināšana (forsikring)

Norvēģijā transporta līdzekļiem, kas ir attiecīgi reģistrēti un kuriem ir transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes (vai tām būtu jābūt), ir obligāti jābūt apdrošinātiem.

Ir vairāki apdrošināšanas līmeņi (elementi)

Piedāvājums un nianses dažādām kompānijām atšķiras.

Vispārīgs pārskats, sākot no zemākā līmeņa:

 • Ansvarsforsikring (līdzīgs kā OCTA Latvijā). Obligāts visiem. Tiek segti zaudējumi, kurus transporta līdzeklis radījis citiem cilvēkiem un lietām. Nesedz zaudējumus, kas radušies Jūsu transporta līdzeklim,
 • Delkasko. Jau augstāk minētajam papildus apdrošināšana pret uguns nelaimēm, zādzībām, bojātiem stikliem, kā arī tiek sniegta palīdzība uz ceļa, u.c.,
 • Kasko. Visam augstāk minētajam papildus apdrošina pret dažāda veida avārijām (sadursmēm, nobraukšanas no ceļa, transporta līdzekļa apgāšanās), u.c.,
 • Transporta līdzekļa vadītāja un pasažieru apdrošināšana. Sedz zaudējumus, kas radušies transporta līdzekļa vadītājam un pasažieriem. Kā arī papildus atlīdzība ansvarforsikring līmenim, ja ir iestājusies invaliditāte vai nāve,
 • Rettshjelpsforsikring. Kā papildus elements visiem apdrošināšanas veidiem. Apdrošināšanas kompānija sedz advokāta izdevumus, ja transporta līdzekļa vadītājs vai īpašnieks iesaistīts tiesisku vai strīdu jautājumu risināšanā,
 • Jau visam augstāk minētajam papildus dažādi īpaši pakalpojumi, piemēram, auto noma, remonts, u.c. Dažādas kompānijas šo līmeni sauc atšķirīgi, piemēram, Super, Best, utml.

Jo vairāk elementi tiek iekļauti, jo dārgāka transporta līdzekļa apdrošināšana. Tāpēc, pirms transporta līdzekļa apdrošināšanas, vērts rūpīgi izvērtēt, vai nepieciešami attiecīgie elementi. Piemēram, ja transporta līdzeklis ir vecs un ar zemu vērtību, iespējams nepieciešams tikai Ansvarsforsikring, jo maksājums par apdrošināšanu var būt lielāks, nekā transporta līdzekļa vērtība. Tai pašā laikā, iespējams, izdevīgs var būt Delkasko, jo tiek segti zaudējumi, kas ikdienā var gadīties samērā bieži. Maksājamā summa ir nedaudz lielāka, bet drošība –augstāka.

!!! Ansvarsforsikring apdrošināšana ir obligāta, bet, ja izvēlas citu (augstāku līmeni), piemēram, Delkasko, tad šis apdrošināšanas veids ietver arī Ansvarsforsikring, t.i., nav jāpērk divas apdrošināšanas kā, piemēram, Latvijā OCTA un KASKO.

Apdrošināšanas maksu veido arī:

 • Km skaits, kuru plānots nobraukt gadā (jo vairāk – jo dārgāk). Ja nelaimes gadījumā tiek konstatēts, ka transporta līdzeklis nobraucis vairāk km nekā līgumā, atlīdzības summa var tikt samazināta būtiski,
 • Cik ilga ir apdrošināšanas vēsture. Jo ilgāka apdrošināšanas vēsture, jo lielāka atlaide, līdz pat 75% no pamatsummas,
 • Kāda ir apdrošināšanas vēsture. Iespējams, ka tiks ņemta vērā arī apdrošināšanas vēsture Latvijā, par to jāvienojas ar attiecīgo apdrošināšanas kompāniju.
  Izziņas par apdrošināšanas vēsturi Latvijā pieprasīšanas un saņemšanas kārtība – https://vestures.ltab.lv/,
 • Cik pieredzējis būs jaunākais attiecīgā transporta līdzekļa vadītājs. Ja viens no vadītājiem būs jaunietis, tad apdrošināšana būs dārgāka,
 • Kur tiek novietota automašīna (uz ielas, stāvvietā, garāžā, utml.),
 • Vai attiecīgajā apdrošināšanas kompānijā vai bankā personai jau ir kādi produkti (tiek uzkrāta pensija, ir jau kādas citas apdrošināšanas, u.c.). Ja ir, tad tiek piemērotas atlaides,
 • u.c. faktori.

Transporta līdzekļa apdrošināšanas līgumu parasti slēdz uz vienu gadu. Gada maksājumu var veikt vairākās daļās, piemēram, katru mēnesi, katru ceturksni, katru pusgadu.

Kādos gadījumos var atgūt, iespējams, pārmaksāto summu par apdrošināšanu

Ja tiek mainīta apdrošināšanas kompānija. Noslēdzot jauno apdrošināšanas līgumu, par to jāinformē bijušais apdrošinātājs un pārmaksātā summa tiks atmaksāta.

Ja automašīna pārdota, arī tad par to jāpaziņo apdrošinātājam un pārmaksātā summa tiks atmaksāta.
Ja iegādāta cita automašīnu un ar apdrošināšanas kompāniju esat apmierināti (nevēlaties to mainīt), tad par iepriekšējo automašīnu pārmaksāto summu var novirzīt uz jaunās automašīnas apdrošināšanu.

Ja transporta līdzeklis nodots lūžņos, arī tad tiks atmaksāta pārmaksātā summa. Atcerieties par to informēt apdrošināšanas kompāniju.
Vairāk par transporta līdzekļa nodošanu lūžņos – Transporta līdzekļa nodošana lūžņos (vrake bil, vrakpant).

Soda sankcijas, ja transporta līdzeklis nav apdrošināts

Ja netiek veikts maksājums par transporta līdzekļa apdrošināšanu, apdrošināšanas kompānija var uzteikt transporta līdzekļa apdrošināšanu, un transporta līdzekļa īpašnieks par to saņems paziņojumu.

Ja attiecīgie kontroles dienesti secina, ka ceļu satiksmē piedalās neapdrošināts transporta līdzeklis, tad tam tiek noņemtas transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes.

Lai atgūtu transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes, jāsamaksā nodeva.

Ja transporta reģistrācijas numura zīmes noņemtas pēc 2018.gada 1.janvāra, tad nodevas apmērs ir NOK 1 585.

Nodeva ir zemāka, ja transporta līdzekļa reģistrācijas numura zīmes noņemtas pirms 2018.gada 1.janvāra.

!!! No 2018.gada 1.marta Satiksmes apdrošinātāju apvienība (Trafikkforsikringsforeningen (TFF)) uzliks soda naudu (nodevu) par katru dienu, kuru transporta līdzeklis nav bijis apdrošināts.
Ja noteiktā soda nauda netiks samaksāta, tā tiesiski tiks piedzīta ar inkasso kompāniju starpniecību, kas nozīmē vēl lielākus izdevumus.

Soda nauda (nodeva) par vienu dienu ir sekojoša:

Transporta līdzeklis

NOK

Mopēds, traktors, veteranbil, u.c. 50
Vieglā automašīna, kempinga mašīna, motocikls, sniega motocikls, u.c. 150
Autobuss, kravas mašīna 250

Vairāk – Trafikkforsikringsforeningen.

Kad nav jāveic transporta līdzekļa apdrošināšana

Ja kādu iemeslu dēļ transporta līdzeklis noteiktu laika periodu netiks lietots (parasti tas var būt ilgstošs remonts vai veteranbil, kas ziemas laikā netiek lietots, u.c.), tad transporta reģistrācijas numura zīmes var nodot Valsts ceļu dienestā (Statens vegvesen), un tad par attiecīgo laika periodu transporta līdzekļa apdrošināšana nav jāveic.

Ja transporta līdzekli pārdod.

Ja transporta līdzeklis tiek nodots lūžņos – Transporta līdzekļa nodošana lūžņos (vrake bil, vrakpant).

!!! Vienmēr pārliecinieties, lai dokumenti ir noformēti precīzi un Statens vegvesen ir informēts par attiecīgajām izmaiņām.

Pārliecināties, kādi transporta līdzekļi ir personas īpašumā (par kuriem ir jāveic apdrošināšana) var šeit.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Statens vegvesen.

Zaļā karte

Daudzās valstīs ir nepieciešama t.s. “zaļā karte”, kas ir apliecinājums tam, ka transporta līdzeklis ir attiecīgi apdrošināts, proti, apliecina to, ka transporta līdzeklim ir derīga Ansvarsforsikring.

Braucot uz Latviju caur Zviedriju, abās minētajās valstīs “zaļā karte” nav nepieciešama.

Par to, kurās valstīs “zaļā karte” ir obligāta, var uzzināt Trafikkforsikringsforeningen.

“Zaļo karti” var pasūtīt attiecīgajā apdrošināšanas kompānijā bez maksas.

Kur apdrošināt transporta līdzekli

Transporta līdzekļu apdrošināšanu veic bankas, kā arī apdrošināšanas kompānijas.

Dažas mājas lapas, kurās iespējams meklēt izdevīgāko transporta līdzekļa apdrošināšanas piedāvājumu:

Trafikkforsikringsforeningen biedru (apdrošināšanas kompāniju) saraksts, kur var iegādāties apdrošināšanu – šeit.

Visu Norvēģijas banku saraksts Norvēģijas Bankas mājas lapā, alfabētiskā kārtībā – Norges Bank.

Vairāk

Likums par atbildību zaudējumu gadījumā, kurus radījuši transporta līdzekļi – Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Padomi transporta līdzekļa apdrošināšanā – https://www.finansportalen.no

Satiksmes apdrošinātāju apvienība – Trafikkforsikringsforeningen

Valsts ceļu dienests – Statens vegvesen

!!! Vēršu uzmanību uz to, ka no 2018.gada 1.janvāra apdrošināšanas rēķinam automātiski tiks pievienots maksājums par satiksmes apdrošināšanas nodevu (trafikkforsikringsavgift).

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: