Uzturēšanās pamatojums Latvijas pilsoņiem

Latvijas pilsoņiem ir tiesības strādāt, studēt un dzīvot Norvēģijā.

Kamēr persona dzīvo Norvēģijā, ir jāpieder kādai no sekojošām kategorijām – darba ņēmējs, students, ES/EEZ pilsoņa ģimenes loceklis, persona ar pietiekošiem personīgajiem līdzekļiem, darbinieks ārzemēs reģistrētā uzņēmumā (pakalpojuma sniedzējs), pašnodarbināta persona.

Darba ņēmējiem

Prasības:

Lai reģistrētos Norvēģijā kā darba ņēmējs, nepieciešams darbs.

Tiesības un pienākumi:

 • Brīvi var mainīt darbu, kā arī strādāt pie vairākiem darba devējiem,
 • Ģimene var pārcelties dzīvot pie darba ņēmēja, kurš strādā Norvēģijā (atcerieties, ka arī ģimenes locekļiem ir jāreģistrējas),
 • Pēc pieciem gadiem persona var iegūt tiesības pastāvīgi uzturēties Norvēģijā.

Studentiem

Prasības:

 • Jābūt piešķirtai studiju (mācību) vietai akreditētā augstskolā vai vidusskolā.
  Par akreditētajām mācību iestādēm informācija Nacionālajā izglītības kvalitātes dienestā (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) – NOKUT,
 • Jābūt pietiekošiem finansu līdzekļiem, lai dzīvotu un mācītos Norvēģijā, kā arī, lai uzturētu iespējamos ģimenes locekļus, ja viņi dzīvos kopā ar studentu Norvēģijā,
 • Jābūt EVAK.

Tiesības un pienākumi:

 • Paralēli studijām ir atļauts strādāt,
 • Laulātais, dzīvesbiedrs (samboer) vai bērni var pārcelties dzīvot pie studenta (atcerieties, ka arī viņiem ir jāreģistrējas),
 • Pēc pieciem gadiem persona var iegūt tiesības pastāvīgi uzturēties Norvēģijā.

ES/EEZ pilsoņa ģimenes locekļiem

Prasības:

Ja ES/EEZ valsts (Latvijas) pilsonis ir reģistrējies Norvēģijā, tad arī viņa ģimenes locekļi var reģistrēties dzīvošanai Norvēģijā. Ģimenei ir jādzīvo kopā un tam, pie kura pārceļas ģimenes locekļi, ir jāuztur savi ģimenes locekļi.

Ja ES/EEZ valsts (Latvijas) pilsonis ir students, tad par ģimenes locekļiem tiek uzskatīti:

 • Laulātais vai reģistrēts partneris,
 • Dzīvesbiedrs (samboer). Šajā gadījumā abiem ir jābūt vecākiem par 18 gadiem, kopā nodzīvotiem vismaz diviem gadiem vai jābūt kopīgam bērnam, vai jāgaida kopīgs bērns,
 • Bērns līdz 21 gada vecumam.

Ja ES/EEZ valsts (Latvijas) pilsonis ir darba ņēmējs, pašnodarbināta persona, pakalpojuma sniedzējs, vai persona ar pietiekošiem personīgajiem līdzekļiem, tad par ģimenes locekļiem tiek uzskatīti:

 • Laulātais vai reģistrēts partneris,
 • Dzīvesbiedrs (samboer). Šajā gadījumā abiem ir jābūt vecākiem par 18 gadiem, kopā nodzīvotiem vismaz diviem gadiem vai jābūt kopīgam bērnam, vai jāgaida kopīgs bērns,
 • Saderinātais. Šajā gadījumā laulībām jābūt ieplānotām nākamajos sešos mēnešos un  saderinātajam ir jābūt veselības apdrošināšanai, kas sedz visus riskus,
 • Bērns, mazbērns, mazmazbērns līdz 21 gada vecumam,
 • Bērns, mazbērns, mazmazbērns vecāks par 21 gadu, kuru jau apgādā Norvēģijā reģistrētais ģimenes loceklis,
 • Vecāki, vecvecāki, vecvecvecāki, kurus jau apgādā Norvēģijā reģistrētais ģimenes loceklis,
 • Audžubērns līdz 18 gadu vecumam (attiecīgi jādokumentē), un audžubērnam ir jābūt veselības apdrošināšanai, kas sedz visus riskus,
 • Brāļi un māsas līdz 18 gadu vecumam, kuriem nav vecāku vai citu personu, kas par viņiem rūpētos, un viņiem ir jābūt veselības apdrošināšanai, kas sedz visus riskus,
 • Ģimenes loceklis, kurš ir nopietni slims un kuram ir nepieciešama aprūpe un Norvēģijā reģistrētais ģimenes loceklis ir vienīgais, kurš šo aprūpi var sniegt. Šajā gadījumā viņam ir jābūt veselības apdrošināšanai, kas sedz visus riskus.

Tiesības un pienākumi:

Persona ar pietiekošiem personīgajiem līdzekļiem

Prasības:

 • Jābūt pietiekošiem līdzekļiem, lai spētu apgādāt gan sevi, gan iespējamos ģimenes locekļus. Ja persona ir viena, nepieciešami vismaz NOK 179 748 gadā pirms nodokļu nomaksas. Ja ir vairākas personas, līdzekļiem ir jābūt lielākiem. Par līdzekļiem tiek uzskatīta nauda bankas kontā vai pensija,
 • Jābūt EVAK vai privātajai veselības apdrošināšanai.

Tiesības un pienākumi:

 • Var strādāt Norvēģijā,
 • Ģimenes locekļi var pārcelties pie personas uz Norvēģiju (atcerieties, ka arī viņiem ir jāreģistrējas),
 • Pēc pieciem gadiem persona var iegūt tiesības pastāvīgi uzturēties Norvēģijā.

Darbinieks ārzemēs reģistrētā uzņēmumā (pakalpojuma sniedzējs)

Prasības:

Persona ir darbinieks kādā ES/EEZ valsts (Latvijas) uzņēmumā, kuram ir līgums ar kādu Norvēģijas uzņēmumu par uzdevuma izpildi Norvēģijā

vai

persona ir pašnodarbināta persona ES/EEZ valstī (Latvijā), un kurai ir līgums ar kādu Norvēģijas uzņēmumu par uzdevuma izpildi Norvēģijā.

Tiesības un pienākumi:

 • Var vienoties par jaunu uzdevumu izpildi,
 • Ģimenes locekļi var pārcelties pie personas uz Norvēģiju (atcerieties, ka arī viņiem ir jāreģistrējas),
 • Pēc pieciem gadiem persona var iegūt tiesības pastāvīgi uzturēties Norvēģijā.

Pašnodarbināta persona

Prasības:

 • Jābūt plāniem par uzņēmējdarbību Norvēģijā,
 • Uzņēmumam jābūt attiecīgās personas individuālajam uzņēmumam (enkeltpersonforetak),
 • Uzņēmums nedrīkst būt SIA (AS).

Tiesības un pienākumi:

 • Papildus uzņēmējdarbībai persona var būt arī darba ņēmējs,
 • Ģimenes locekļi var pārcelties pie personas uz Norvēģiju (atcerieties, ka arī viņiem ir jāreģistrējas),
 • Pēc pieciem gadiem persona var iegūt tiesības pastāvīgi uzturēties Norvēģijā.

Vairāk informācijas Norvēģijas imigrācijas dienestā (Utlendingsdirektoratet) – UDI.

 

by Solvita Pietkune

%d bloggers like this: